Четвер (12.03.)
Природознавство
Бактерії. Значення бактрій для природи. Віруси
с.124-125 , опрацювати

Четвер (12.03.) Англійська мова. Чим ти займався на вихідних? с.102 впр. 3 читати, у зошиті с. 62 впр 1.

П'ятниця (13.03)
Математика
Ділення суми на число. Ділення розрядних чисел на одноцифрове та двоцифрове число
с.135-136, №881, 885
Українська мова
Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники.
Впр. 356 (завд.1); впр. 359(усно 1-3 завдання), 4 завдання письмово, за зразком.
Літературне читання
Пейзажна лірика. Т.Шевченко "Тече вода із-за гаю" (напам'ять)
c.137 -138
Понеділок (16.03)
Літературне читання
Головна думка. В.Сухомлинський «Сонце заходить»
Перевір свої досягнення
Опрацювати с. 138 -140
Математика
Ділення суми на число. Ділення розрядних чисел на одноцифрове
Опрацювати с. 136, №883, 886

Понеділок 16.03.Англійська мова. Як ти провів вчорашній день? с.102 впр. 2 використовуючи дієслова з вправи написати в зошит «What I did yesterday» (Що я зробив вчора) в зошиті с. 63 впр. 1, 2

Вівторок (17.03)
Математика
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Ділення суми на число
Опрацювати с. 137, №890, 895
Українська мова
Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники – синоніми, прикметники – антоніми. Використання їх у зв’язних висловлюваннях
С. 150 -151, впр. 367 (завд. 1, 2, 3)
Літературне читання
Вступ до розділу «Із скарбниці казкарів світу» Життєвий і творчий шлях братів Грімм. «Шипшинка» (скорочено)
с. 142 -144, уривок напам'ять

Середа (18.03)
Літературне читання
Брати Якоб і Вільгельм «Шипшинка» . Поділ тексту на частини. Стислий переказ
с. 144-146 , читати
Математика
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове 39 :3
Опрацювати с. 137-138, №892, 893, 896
Українська мова
Закріплення вивченого. Повний аналіз прикметника як частини мови
С.151- 153, впр. 370 (завд. 2, за зразком), впр. 372 (завд. 3), впр. 373 ( завд. 2)
Природознавство
Ланцюги живлення
Опрацювати с.128 -129 , відповідати на питання
Четвер (19.03)
Природознавство
Охорона рослинного світу
Опрацювати с.130 -132 , відповідати на питання
Четвер (19.03) Англійська мова. Як ми розважаємося? с. 104 впр 2. в пропущені речення, вставити слова зколонки. в зошиті с. 64, впр. 1 - 2.
П’ятниця (20.03)
Літературне читання
Карло Колодді «Пригоди Піноккіо»
с. 147-149 , читати і переказувати
Математика
Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове 72 : 6, 50 : 2, 112 : 7. Задача , пов’язана з одиничною нормою.
Опрацювати с.138, №904, 906, 907
Українська мова
Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за вживанням прикметників у загадках
С. 153, впр. 374 (завд. 1, 2), впр. 376 (завд. 2)

Понеділок (30.03)
Літературне читання
Пригоди дерев’яного чоловічка . Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо»
с. 146-152 , виразно читати і відповідати на запитання
Математика
Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладання на зручні доданки. Задача , обернена до задачі на знаходження суми двох добутків.
Опрацювати с.138, №904, 906, 907

Англійська мова. Яка сьогодні погода? с 108 впр 1, с 109 впр 4. В зошиті с.66 впр 2 та 2.

Вівторок (31.03)
Літературне читання
Позакласне читанняІз скарбниці казкарів світу
с. 136 - 143 (Позакласне читання)
Математика
Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків.
Вивчити правила с.140, №918, 924,923
Українська мова
Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками
С. 154 Впр. 379 (завд. 2), С. 155, впр. 383 (завд. 2)

Середа (01.04)
Літературне читання
Чудеса поруч. Астрід Ліндгрен «Про Карлсона, що живе на даху»
с. 152- 156 читати, переказувати.
Математика
Перевірка множення діленням. Складання і розв’язування задачі за поданим виразом та скороченим записом. Розв’язування рівнянь
Вивчити правило с.141, №929, 930, 932, 933
Українська мова
Закріплення й узагальнення знань про прикметник
С. 156 Впр. 384 (усно), впр.386, 387.
Природознавство
Охорона тваринного світу
С.133-134 читати, відповідати на питання
Четвер (02.04)
Природознавство
Державні заповідники. Червона книга України
с.135 -136 читати, відповідати на запитання.
Англійська мова. Пори року. с. 111 впр 3 в зошиті с. 67 впр 1,2,3
П’ятниця (03.04)
Літературне читання
Шарль Перо «Кіт у чоботях»
с. 61-66 із книги «Я люблю читати»
Математика
Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв’язування рівнянь
с.142 №936, 937, 941, 942

Понеділок (06.04)
Літературне читання
Шарль Перо «Кіт у чоботях»
с.66 -69 із книги «Я люблю читати»
Математика
Ділення на двоцифрове число способом добору 51:17. Розв’язування і порівняння складених задач на три дії.
с.143 №944, 945, 948, 950,951

Англійська мова. Календар. с.113 впр 4, 5. в зошиті с. 68 впр 1, с.69 впр 2.

Вівторок (07.04)
Літературне читання
Едуард Успенський «Дядя Федір»
с. 69-79із книги «Я люблю читати»
Математика
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії з порівнянням двох часток.
с.145 №953,954, 958, 959
Українська мова
Повторення вивченого матеріалу з теми «Прикметник»
С.156 давати відповіді на запитання, впр. 386.
Середа (08.04)
Українська мова
Розвиток зв’язного мовлення. Навчальний переказ за текстом М.Стельмаха «Гуси – лебеді летять» із літ. чит.
Математика
Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Розв’язування задач
С. 146 ознайомитись з правилом №961,964,967, 968
Літературне читання
Узагальнення знань за розділом «Із скарбниці казкарів світу»
С. 158 , відповідати на питання
Природознавство
Чарівні легенди про рослин і тварин
С.137 - 138
Четвер (09.04)
Природознавство
Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю
С.139, опрацювати

Англійська мова. У нас незабаром свято. с. 115 впр 3 читати, в робочому зошиті с.72 впр 1, 2

П’ятниця (10.04)
Українська мова
Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв'язок дієслова з іменником у реченні
С.157 впр. 389 (завд.2), с.158 впр.390 (завд. 2), впр. 391(завд.2)
Математика
Залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Розв’язування задач
С. 147 №969,972, 975
Літературне читання
Вступ до розділу «Прийди весно з радістю». «Благослови, мати, весну закликати. (За В.Скуратівським)
С. 160 -161 , відповідати на питання

Понеділок 13.04.2020 р. Англійська мова. Наші мрії. с. 116 впр 2 та 3. Скласти своє портфоліо та що ти робиш в вихідний день.В роочому зошиті с. 73 впр 1, 2

Понеділок (13.04)
Літературне читанняПозакласне читання «Весну – красну зустрічаймо»
Підготувати вірші про весну
Математика
Залежність результату ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому. Розв’язування задач
с.148 №979, 980, 983,984
Українська мова
Повторення вивченого матеріалу з теми «Прикметник»
С.156 давати відповіді на запитання, впр. 386.

Вівторок (14.04)
Літературне читання
Казка живої природи. Т. Коломієць «Березень»
С.162 читати виразно
Математика
Розв’язування рівнянь у яких один з компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач
с.150 №990 (2 рівняння), 991
Українська мова
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах
С.159 , впр. 392 (3 завд.), с.160 впр.397

Середа (15.04)
Літературне читання
Перший весняний місяць. «Щебетала пташечка». І. Франко «Надійшла весна прекрасна» Г. Чубач «Роса»
С.117, с.125 із книги «Я люблю читати»
Математика
Розв’язування рівнянь у яких один з компонентів поданий виразом зі змінною. Розв’язування задач
с.150 №993 (3 рівняння), 995,997 (4 рівняння)
Українська мова
Дієслова - синоніми
С.162, впр. 399, 400 (2 завд.),с. 163 впр.403

Четвер (16.04)
Природознавство
Узагальнення і систематизація знань учнів із теми «Рослини, тварини і середовище їх існування»
С.140-141 читати, відповідати на питання
Ангілійська мова Свята. Великдень с.119 - 120 . впр. 3-5
П’ятниця (17.04)
Літературне читання
Несуть птахи весну М.Стельмах «Гуси – лебеді летять»
с. 163 – 164, виразно читати, переказувати
Математика
Ділення розрядних чисел на одноцифрове та двоцифрове число.
с.151 №999 (3 рівняння),1002, с.152 «1005
Українська мова
Дієслова - антоніми
С.163 впр.404(завд.1), впр.405(завд.1), с.164 впр.407 давати відповіді на запитання, впр. 386.

Вівторок (21.04)
Літературне читання
Прокинулись луки,ліси і поля В.Ткаченко «Квітень»
с. 162, виразно читати
Українська мова
Розвиток мовлення. Усний твір на тему «Прийшла весна»

Середа (22.04)
Літературне читання
А. М'ястківський «Розмова з одудом» Л.Українка «Уже весняне сонце припікає»
с. 163 – 164, виразно читати, переказувати
Математика
Позначення частин числа числами. Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис дробі з чисельником. Розв’язування задач
с.152 №1008 , 1009, 1010, 1015
Українська мова
Закріплення вивченого про дієслова – синоніми та дієслова -антоніми
С.164 впр.408(завд.2), впр.409(завд.1, 2), с.165 впр.412
Природознавство
Організм людини. Система органів тіла людини та їхнє значення для життя людини
С.144 -148, читати, відповідати на питання

Четвер (23.04)
Природознавство
Опорно – рухова система. Формування постави
С.147 -148, читати, відповідати на питання
Англійська мова Незабаром літо! С. 121-122 впр. 2 - 4

П’ятниця (24.04)
Літературне читання
Життєвий і творчий шлях М.Сингаївського. М.Сингаївський «Вийшов травень із лісу» «На врожай»
с. 167 - 168, виразно читати
Математика
Прості задачі на визначення часу початку події, тривалості події. Задачі на знаходження частини від числа
с.154 №1016, 1020, 1022, 1025.
Українська мова
Диктант

Понеділок (27.04)
Літературне читання
М.Сингаївський «Волошкове поле», «Я люблю свою синцю»
с. 144 -151 із книги «Я люблю читати» виразно читати
Математика
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування нерівностей.
с.155 №1027, 1030, 1034, 1035
Англійська мова Скоро літо! Тематичне оцінювання

Вівторок (28.04)
Літературне читання
Позакласне читання за темою «Прийди, весно!»
Підготувати оповідання або вірш про весну
Математика
Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за величиною його частини. Розв’язування нерівностей
с.156 №1036, 1037, 1038, 1039
Українська мова
Дієслова - антоніми. Дієслова –синоніми
С.156 впр. 413(2), впр.417

Середа (29.04)
Літературне читання
Д. Павличко «Їжачкова райдуга»
С. 120 із книги «Я люблю читати»
Математика
Ділення з остачею. Порівняння числових значень виразів. Задача на дві дії
с.158 № 1047, 1048, 1050, 1055, 1056
Українська мова
Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом
Природознавство
Травна система. Харчування.
С.149-151 читати, відповідати на питання
Четвер (30.04)
Природознавство
Правила здорового харчування.
С. 152 – 154 скласти меню здорового харчування для своєї родини
Англійська мова Контрольна робота: аудіювання

Понеділок (04.05)
Літературне читання«Краса землі і праці» .За Ю. Самоличем «Квітує земля»
С. 123 із книги «Я люблю читати»
Математика
Ділення з остачею. Розв’язування задач
с.160 № 1057, 1059, 1061( 2 рівн.), 1064, 1065
Англійська мова Перегляд мультфільмів

Середа (06.05)
Літературне читання
М. Познанська «Співай, соловейку!»
С. 170 виразно читати
Математика
Перевірка ділення з остачею. Розв’язування задачі на знаходження довжини сторони квадрата за відомим периметром
с.162 № 1075, 1079, 1089, 1082
Українська мова
Дієслова завершеної і незавершеної дії
С.170 впр. 428 (2), 430
Природознавство
Дихальна система. Запобігання захворювання органів дихання
С.155 156 читати, відповідати на питання

Четвер (07.05)
Природознавство
Кровоносна система. Бережливе ставлення до серця та його тренування
С. 157 - 159 читати, відповідати на запитання
Англійська мова Контрольна робота: письмо

П’ятниця (08.05)
Літературне читання
Л. Забашта «Як співає соловейко» «Дивосвіт, дивосвіт»
С. 170 виразно читати
Математика
Ознаки подільності
с.163 № 1063, 1084, 1090,1094
Українська мова
Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова
С.172 впр. 435(2), 436 (4)

Вівторок (12.05)
Літературне читання
Узагальнення та систематизація знань за розділом «Прийди, весно, з радістю!»
С. 170 -171 читати, відповідати на питання
Математика
Контрольна робота
Українська мова
Правило написання -не з дієсловами. Використання дієслів з –не в монологічному та діалогічному мовленні.
С.176 правило впр. 422, 433(2), 445
Середа (13.05)
Літературне читання
Позакласне читання. Сторінками улюблених книг
С. 152-156 із книги Позакласне читання»
Математика
Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу
С.165 №1-9
Українська мова
Перевірна робота. Мовна тема «Дієслово»
Природознавство
Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри.
С.160-167, читати , відповідати на питання
Четвер (14.05)
Природознавство
Органи чуття. Гігієна органів чуття.
С. 165-167читати, відповідати на питання
П’ятниця (15.05)
Літературне читання
А. Костецький «Імена», «Дивна звичка»
С. 172 -175 виразне читання
Математика
Повторення таблиць множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множення і діленням трицифрового числа на одноцифрове без переходу через десяток
С.166 №1099, 1102, 1103, 1105
Українська мова
Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого матеріалу
С.177 впр.446(2), 448(1), 449

Понеділок (18.05)
Літературне читання
«Чи легко стати поетом» М. Носом «Як Незнайко складав вірші»
С. 175 -179виразно читати,переказувати.
Математика
Повторення ділення з остачею. Ознайомлення з письмовим множення і діленням трицифрового числа на одноцифрове з переходом через десяток.
С.167 №1107, 1108, 1109, 1114
Вівторок (19.05)
Літературне читання
І. Світличний «Слухала Лисичка Солов’я». А. М’ястківський «Біла хмарка біла»
С. 180 виразно читати.
Математика
Повторення нумерацій. Письмове множення трицифрового числа на одноцифрове.
С.167 №1107, 1108, 1109, 1114
Українська мова
Розвиток мовлення. Переказ тексту
Середа (20.05)
Літературне читанняТ.Коломієць «Чоловічки». Л.Мовчун «Загадки – добавлянки»
С. 182-183 читати
Математика
Повторення позатабличного множення і ділення на одноцифрове число. Чисельник і знаменник дробу
С.169 №1125, 1127, 1138, 1139
Українська мова
Повторення вивченого матеріалу. Звуко – буквений аналіз слів
С.180впр. 450(2), 451(1), 452(2), 456
Природознавство
Запобігання захворювання органів чуття. Здоровий спосіб життя
С.165-167, читати .
Четвер (21.05)
Природознавство
Контрольна робота
П’ятниця (22.05)
Літературне читання
В.Сухомлинський «Сергійкова квітка»
С. 183 – 185 читати, переказувати.
Математика
Повторення позатабличного множення і ділення. Дії з іменованими числами
С.170 №1132, 1135, 1136, 1138, 1139

Українська мова
Повторення вивченого матеріалу
С.182 впр.457,458(2), 460, 461(1,3)

Понеділок (25.05)
Літературне читання
Сила уяви Г.Кирпа «Чого я другу не сказав?» Сила уяви М.ТимченкоС. 185-187 виразно читати
Математика
Повторення вивченого матеріалу. Ознайомлення з письмовим діленням трицифрового числа на одноцифрове без переходу через десяток.
С.172 № 1148, 1150., 1152,1156

Вівторок (26.05)
Математика
Повторення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел.. Ознайомлення з письмовим діленням трицифрового числа на одноцифрове.
С.173 №1158, 1160, 1162
Українська мова
Повторення вивченого матеріалу
С.188 впр. 468(2), 469(2)
Літературне читання
Підсумок за розділом «Візьму перо і спробую»
С. 140 В.Сухомлинський «Що таке школа під голубим небом?
С.144-146 із книги «Я люблю читати»

Середа (27.05)
Літературне читанняПозакласне читання. Літо красне зустрічаймо
С. 153-155 із книги «Я люблю читати»
Математика
Узагальнення і систематизація знань. Способи раціональних обчислень на 11.
С.174 № 1164, 1165, 1166,1171
Українська мова
Повторення вивченого матеріалу
С.188 впр. 470(1-3)
Природознавство
Контрольна робота

Четвер (28.05)
Природознавство
Узагальнення та систематизація знань учнів. Підсумковий урок

П’ятниця (29.05)
Літературне читання
Пригадай і поміркуй. Узагальнення і систематизація знань за рік
С. 172 -175 виразне читання
Математика
Розв’язування цікавих задач
Українська мова
Розвиток мовлення. Складання розповіді «А вже літо»

Кiлькiсть переглядiв: 266

Коментарi