Четвер (12.03)
Природознавство
Ґрунти України. Охорона ґрунтів
Опрацювати §49 с.138-139
Літературне читання
П.Тичина "Хор лісових дзвіночків"
с.111-112 Вивчити напам'ять вірш

Четвер (12.03) Англійська мова. Вулиця на якій я живу. с. 144 - 145 впр 1 (a, b, c) прочитати та перекласти. В зошиті с. 99 впр. 1, 2
П'ятниця (13.03)
Українська мова
Правопис особових закінчень дієслів 1-ої особи
Впр. 300,301
Математика
Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення
с.136 - 137 №844,848
Літературне читання
П.Тичина "Сонце і дим"
с.112 Виразно читати вірш, відповідати на питання
Понеділок (16.03)
Літературне читання
Життя і творчість М.Рильського. М.Рильський «Дитинство»
Опрацювати с.113-114 , виразне читання вірша
Математика
Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей
№ 855, 857
Понеділок (16.03) Англійська мова. Як зорієнтуватися у незнайомому місті. с. 148 впр. 4 чит. В зошиті с. 100 впр. 4.
Вівторок (17.03)
Літературне читання
М.Рильський «Ким хочеш бути, хлопчику в житті ?» Перевір свої досягнення
Опрацювати с.114 , виразне читання вірша
Математика
Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею
№ 864, 866
Українська мова
Правопис особових закінчень дієслів 2-ої особи.
С. 155, впр. 305, вивчити правило
Середа (18.03)
Математика
Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв’язування рівнянь і задач
№ 871, 874,875
Українська мова
Правопис особових закінчень дієслів 3-ої особи.
С. 156 - 157, впр. 306, 308, вивчити правило.
Природознавство
Карта природних зон України. Розташування природних зон в Україні
Опрацювати: с.140 – 141, §50.

Четвер(19.03)
Літературне читання
Підготовка до ДПА , с. 10-11

Четвер (19.03) Англійська мова. У подорож із картою. с. 149 впр 1 читати діалог. В робочому зошиті с. 101 впр 1 (а), впр 3.
П’ятниця (20.03)
Математика
Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення
№ 877, 876, 883 Підготовка до ДПА (збірник, варіант 5)
Українська мова
Підготовка до ДПА
Збірник підсумкових контрольних робіт с. 7-9
Літературне читання
Вступ до розділу: «Розповіді про нас самих». Езоп «Двоє приятелів і ведмідь»
Опрацювати с.116- 118, прочитати байку, відповідати на питання.

Понеділок (30.03)
Математика
Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування і порівняння задач.
С. 141 -142, № 885, 888, 892.
Літературне читання
Леонід Глібов «Зозуля і півень»
Опрацювати с.119 - 121, ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Глібова, вивчити байку напам’ять .

Англійська мова. Люблю подорожувати. с. 157 впр 2, с. 158 впр 3. В робочому зошиті с.103 впр1, впр 2. с. 104 впр 3.

Вівторок (31.03)
Літературне читання
Позакласне читання
Із скарбниці казкарів світу
с. 136 - 143 (Позакласне читання)
Математика
Перевірка ділення множенням. Розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків.
Вивчити правила с.140, №918, 924,923
Українська мова
Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками
С. 154 Впр. 379 (завд. 2), С. 155, впр. 383 (завд. 2)

Середа (01.04)
Математика
Ділення багатоцифрових чисел на розрядні(у частці нулі всередині і в кінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.
С. 144 – 145 № 903 – пояснення розв’язування, №903 (2 завд.), №906,909
Українська мова
Дієслова минулого часу
Впр. 310 – розглянути таблицю змінювання дієслів минулого часу. С. 159 Впр. 311(1-3 завд.), впр. 313, 314
Природознавство
Мішані ліси: рослинний і тваринний світ. Заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природніх умов.
Опрацювати §51,52 с. 142 – 145, відповідати на питання.

Четвер (02.04)
Літературне читання
Олена Пчілка "Котова наука"
Опрацювати: с. 121 -123, виразно читати байку.
Англійська мова. На вокзалі. с.160 впр 1, с.161 впр 2. В робочому зошиті 107 впр 1,2.

П’ятниця (03.04)
Математика
Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач .
С.145 № 911 (усно), 912 , 95, 919
Літературне читання
Неля Шейко – Медведєва «Лисиця, що впала з неба». П’єса – казка.С.123 – 128 читати, відповідати на питання
Українська мова
Дієслова на –ся, (-сь)
Опрацювати:с.123 -128 читати, відповідати на питання.

Понеділок (06.04)
Математика
Закріплення ділення на розрядні числа
С.146 № 1,3,5,8
Літературне читання
Неля Шейко – Медвєдєва «Лисиця, що впала з неба». П’єса – казка
с. 129 -133 читати, відповідати на питання
Англійська мова. Люблю подорожувати. с.163 впр 2, с.164 впр 3. В робочому зошиті 108 впр 1,2
Вівторок (07.04)
Математика
Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові . Задачі на знаходження числа за двома різницями
С.147 -148 № 921, 922, 926, 927, 923
Літературне читання
Вступ до розділу «Літературні казки зарубіжних письменників» Життєвий і творчий шлях О.С.Пушкіна.
С.133-136, опрацювати текст.
Українська мова
Повторення вивченого про дієслово
С.163 впр. 319, 320, 322
Середа (08.04)
Українська мова
Повторення вивченого про дієслово
С.163 (за схемою розібрати дієслова: шумлять, пахнуть), с. 164 впр. 321
Математика
Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові
Задачі на знаходження числа за двома різницями
С.148 -149 №929, 930, 932, 933
Природознавство
Лісостеп: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти.
С.148 – 149, опрацювати статтю §54, відповісти на питання.

Четвер (09.04)
Природознавство
Лісостеп: рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги України, заповідні території та охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов.
С.150 - 153, опрацювати статтю §55,56, відповісти на питання.
Літературне читання
Літературні казки зарубіжних письменників. Вступ до розділу О.С. Пушкін «Казка про царя Салтана» (уривок)
С.136 – 139, виразно читати уривок казки, відповідати на питання

Англійська мова. Люблю подорожувати. с. 164 впр 3, с. 165 впр 4 читати. В робочому зошиті с. 109 впр 3.

П’ятниця (10.04)
Українська мова
Поняття про прислівник як частину мови
§46 (правило)- ознаки прислівника.
Вправа 323 (1-3 завд.) звернути увагу на визначення: Запам’ятай! Візьми до уваги! Впр.325
Математика
Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями
С.149 - 150 № 935, 936(пояснити обчислення), 937
Літературне читання
О.С. Пушкін «Казка про царя Салтана»
С. 139 - 142, виразно читати , відповідати на питання.
Понеділок (13.04)
Літературне читання
Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя»
С.143-145 опрацювати уривок казки
Математика
Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач.
С.150-151№ 943, 944, 945

Англійська мова. На вокзалі. с. 167 впр 3, с. 168 впр 4. В робочому зошиті с. 110 впр 1, 2.

Вівторок (14.04)
Літературне читання
Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя»
С.146 – 148 (до слів …сонячне проміння) виразно читати
Математика
Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування і порівняння задач. Задачі на знаходження числа за двома різницями.
С.151-152 № 952, 953, 954.
Українська мова
Роль прислівників – синонімів у мовленні
С. 166 впр. 326 (1,2,3,4 завд.) впр.328
Середа (15.04)
Математика
Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух.
С.152 - 153 № 959, 960, 962, 966.
Українська мова
Роль прислівників – антонімів у мовленні
С. 167 Візьми до уваги! Впр. 329 (1,2,3 завд.) впр.330 (1, 2 завд.)
Природознавство
Степ: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти.
С.154 -155 §57 – прочитати, відповідати на питання. Провести дослідження.
Четвер (16.04)
Літературне читання
Казки Ганса Крістіана Андерсена
С. 148 – 150 прочитати казку, відповідати на питання
Природознавство
Степ: рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги України, охорона природи, залежність діяльності людини від природних умов.
С.156 - 157 §58; §59 с.158 -160 опрацювати статті, виконати завдання до них.

Англійська мова. Міські види транспорту.с. 169 впр 2, 170 впр 4. В робочому зошиті с. 111 впр 3,4.

П’ятниця (17.04)
Математика
Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 ·403. Задачі на рух і ан знаходження площі
С.153,№969, 970, 971, 972
Літературне читання
Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела»
С.151 -152 прочитати казку, відповідати на питання
Українська мова
Роль прислівників- антонімів у мовленні
С.168 -169, впр.331 впр. 319, 320, 322

Вівторок (21.04)
Математика
Ділення на багатоцифрове число. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею.
С.154 № 977 (усно), 978,980
Літературне читання
Джанні Родарі «Дорога, що нікуди не вела»
С.152- 153,відповідати на питання, намалювати малюнок до казки
Українська мова
Перевірна робота. Контрольне списування
Списати текст с.186 впр.375

Середа (22.04)
Математика
Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне
С.154 – 155 № 979 ,981, 985
Природознавство
Карпатські гори: розташування, погода, форма земної поверхні, корисні копалини, ґрунти, рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги
с. 161-162 читати, відповідати на питання
Українська мова
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками
С. 170 впр.336, 337

Четвер (23.04)
Природознавство
Карпатські гори: рослинний і тваринний світ
С. 164-165 читати, відповідати на питання; зошит: завд.7.
Літературне читання
Перевір свої досягнення
с. 154 – виконати завдання
Англійська мова В аеропорту с. 174 впр. 1, 4

П’ятниця (24.04)
Математика
Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного
С.155-156 № 987,988-990
Українська мова
Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками
С. 172 впр.338,. побудувати звукові моделі прислівників пильно, слухняно
Літературне читання
Вступ до розділу . Любов Забашта. «Сказав мудрець…». Анатолій Костецький «Мрія»
с. 156-157, виразно читати, відповідати на питання

Понеділок (27.04)
Математика
Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Розв’язування рівнянь . Задачі на знаходження середнього арифметичного
С.158 № 996,997,998, 1000,1001
Літературне читання
Анатолій Костецький «Спішу додому»
с. 158, виразно читати, відповідати на питання
Англійська мова Видатні місця Лондана с. 179 впр. 4, 5

Вівторок (28.04)
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного
С.158 №1004, 1005, 1006, 1008
Українська мова
Розвиток зв’язного мовлення. Складання твору – міркування «Що таке доброта?»
Скласти твір - міркування
Літературне читання
В. Сухомлинський «Не загубив, а знайшов»
с. 159- 160 читати, відповідати на питання

Середа (29.04)
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач
С.159 - 160 №1013(усно), 1014, 1016, 1019
Природознавство
Кримські гори: розташування, погода, форми земної поверхні, водойми, корисні копалини, ґрунти
С. 162 -163 читати, відповідати на питання
Українська мова
Роль однорідних членів речення, вираження прислівниками
С. 171 скласти казку за малюнком, вживаючи прислівники

Четвер (30.04)
Літературне читання
Урок позакласного читання. Школа добрих вчинків (за творами В. Сухомлинського)
Читати твори В.Сухомлинського
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування задач
С.159 - 160 №1013(усно), 1014, 1016, 1019
Природознавство
Кримські гори: рослинний і тваринний світ, рослини і тварини, занесені до Червоної книги
С. 165 -166 читати, відповідати на питання
Англійська мова Мої враження від подорожі с. 181-183 впр. 4, 5
Понеділок (04.05)
Літературне читання
Всеволод Нестайко «Шурка і Шурко»
С.160 – ознайомлення з життєвим і творчим шляхом Всеволода Нестайка
С.161 – 163 читати, відповідати на питання
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знаходження середнього арифметичного
С.160-161 №1020, 1021, 1022, 1023, 1026
Англійська мова Мої враження від подорожі с. 184-185 впр. 2, 4

Вівторок (05.05)
Літературне читання
Всеволод Нестайко «Шурка і Шурко»
С.163 – 166 читати, відповідати на питання, продовжити оповідання за своїм задумом.
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці
С.161 №1028, 1029, 1030, 1031, 1034,1035
Українська мова
Роль прислівників у художніх і науково – популярних текстах
С. 172 – 173 впр. 339(1-3 завд), впр.340 (2-3 завд.)

Середа (06.05)
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними даними
С.162-163 №1036, 1037,1038.1039
Природознавство
Навчальний проект. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?
Дібрати фотографії, малюнки, схеми, інформацію по темі.
Українська мова
Правопис найуживаніших прислівників
С. 173 – 174 впр.3402(1 -4 завд.), впр. 343 (1,2 завд., впр. 345 (1,2 завд)

Четвер (07.05)
Літературне читання
Марія Чумарна «Казка про друга»
С.166 – 170, прочитати казку, відповідати на питання
Природознавство
Навчальний проект. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?
Дібрати фотографії, малюнки, схеми, інформацію по темі, оформити результати у вигляді настінної газети, тексту, повідомлення або альбому.
Англійська мова Тепер ти можеш... Узагальнення знаньучнів з теми "On the move"

П’ятниця (08.05)
Літературне читання
В. Нестайко «Із сміхом треба бути обережним» . Г. Малик «Мавпині іменини»
С.171 – 172 виразно читати, відповідати на питання, розіграти сценку за віршем так, щоб мавпа й гості були задоволені.
Математика
Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу.
С.163 №1044, 1045, 1047, 1049.
Українська мова
Узагальнення вивченого про прислівник
Повторити вивчене про прислівник, с.175 впр. 346 (1,2 завд.), впр. 349 (1-3 завд.)

Вівторок (12.05.2020)
Літературне читання
Грицько Бойко. Консультант. Микола Сингаївський. Сміх для всіх.
Опрацювати: с.172-173. виразно читати гумористичні вірші, відповідати на питання.
Математика
Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач.
Опрацювати: с.163 №1051(перевір.; розв.), 1052, 1056, 1058.
Українська мова
Повторення вивченого в 1-4 кл. Що ми знаємо про текст, речення, слово.
Опрацювати: с.177 Впр. 351 (1-4 з.); Впр. 352 (1,2 завд.)
Середа (13.05.2020.)
МатематикаЗнаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь. Задачі на спільну роботу.
Опрацювати: с. 165 №1059 (усно); №1062; №1064; №1066.
Українська мова
Що ми знаємо про іменник.
Опрацювати: с.178-179 Впр. 354 (1-3 завд.), Впр. 355, Впр. 358.
Природознавство
Тіла і речовини. Стан речовин.
Опрацювати: с.171-173, §64-опрацювати, відповідати на питання.
Четвер (14.05.2020)
Літературне читання
В. Сухомлинський. Співуча пір’їнка.
Опрацювати: с.174 - прочитати казку, відповісти на питання.
Природознавство
Будова і властивості будови твердих тіл.
Опрацювати: §65 – опрацювати, відповісти на питання, провести дослідження властивостей твердих тіл.
П’ятниця (15.05.2020)
Математика
Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Рзширені задачі на зведення до одиниці.
Опрацювати: с.166 №1067; №1068; №1071; №1075.
Літературне читання
Контрольна робота. Навичка читання вголос.

Понеділок (18.05.2020)
Літературне читання
Урок позакласного читання. Майстер веселого цеху – Грицько Бойко.
Опрацювати: читати твори Г. Бойко.
Українська мова
Контрольна робота.
Опрацювати: виконати контрольну роботу.
Математика
Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.
Опрацювати: с.166-167 №1076 (усно), №1077, №1079, №1083, №1084.
Вівторок (19.05.2020)
Літературне читання
Г. Чубач. Найрідніші голоси. С. Жупанин. Намалюю вітер. Л. Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати…
Опрацювати: с.175-176 виразно читати віршовані твори, відповідати на питання.
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух.
Опрацювати: с.167-168 №1085 (усно), №1086, №1088, №1091, №1092.
Українська мова
Що ми знаємо про прикметник.
Опрацювати: повт. вивч. про част. мови – прикметник, с.180 Впр. 359, 361, 362.
Середа (20.05.2020)
Математика
Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач.
Опрацювати: с.168-169 №1093, №1094, №1099.
Українська мова
Що ми знаємо про займенник.
Опрацювати: с.182 Впр. 363 (1,2 з.), Впр. 365 (1,2 з.), Впр. 166.
Природознавство
Дослідження властивостей рідин на прикладі води і молока.
Опрацювати: §66, провести дослідження.
Четвер (21.05.2020)
Літературне читання
Олександр Єфімов. Тут усе є… Емілія Саталкіна. Кожний знає своє діло.
Опрацювати: с.177-178 читати, відповідати на питання, доповнити рядки вірша.
Природознавство
Будова і властивості газів. Різноманітність речовини і матеріалів та їх використання людиною.
Опрацювати: §67- прочитати текст, відповідати на питання, провести дослідження.
П’ятниця (22.05.2020)
Математика
Контрольна робота. Державна підсумкова атестація.
Опрацювати: виконати контрольну роботу.
Літературне читання
Володимир Рутківський. Як складають вірші.
Опрацювати: с.179-180 прочитати, вчитися римувати рядки.

Понеділок (25.05.2020)
Літературне читання
Володимир Рутківський. Як складають вірші.
Опрацювати: с.181-182 прочитати, виконати завдання за прочитаним.
Українська мова
Що ми знаємо про числівник.Опрацювати: с.183 Впр. 367 (1,2 з.); 368(1,2 з); Впр. 373.
Математика
Аналіз контр. роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Опрацювати: с.170-171 №1101, №1104, №1106, №1113.
Вівторок (26.05.2020)
Літературне читання
Микола Сингаївський. Дощ із каплі починається.
Опрацювати: с.184 – виразно читати вірш, відповідати на питання.
Математика
Величини. Метрична система мір.
Опрацювати: с.172-174 опрацювати текст, навчитися користуватися таблицею.
Українська мова
Що ми знаємо про дієслова та прислівник.
Опрацювати: с.186 Впр. 374 (доповнити основну частину тексту і придумати кінцівку), Впр. 375 (1,2 з.), Впр. 378 (1,2 з.).
Середа (27.05.2020)
Математика
Множення. Закон множення. Ділення. Властивості частки.
Опрацювати: повторити: закони множення – с.175, властивості частки – с.176.
Українська мова
Повторення і узагальнення вивченого за рік.
Опрацювати: с.187 Впр. 379, 380, 381.
ПриродознавствоРізноманітність речовин і матеріалів та їх використання людиною.
Опрацювати: §68, с.184-185 прочитати, відповідати на питання.
Четвер (28.05.2020)
Літературне читання
Урок позакласного читання. Світ дитинства у творах Всеволода Нестайка.
Опрацювати: читати твори В. Нестайка (за власним вибором).
Природознавство
Підсумковий урок за рік.Протягом літа вести спостереження: нежива природа (зміна температур, стан неба…), рослинний і тваринний світ (коли розквітає певна квітка, і тд.).
П’ятниця (29.05.2020)
МатематикаУзагальнення і систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.
Опрацювати: повторити вивчення, розв’язувати задачі, рівняння с.176.
Літературне читання
Підсумковий урок.
Опрацювати: під час літніх канікул читати рекомендовану л-ру в хрестоматії.

Кiлькiсть переглядiв: 272

Коментарi