12.03. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т.Шевченка – художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. «За сонцем хмаронька пливе». Завдання. Опрацювати с.195-196 (теорія літератури). Вивчити напам`ять поезію «За сонцем хмаронька пливе» (с.195-196)

16.03. «Садок вишневий коло хати…» - перлина української та світової ліричної поезії. Завдання. Вивчити напам`ять поезію «Садок вишневий коло хати…» (с.197)

19.03. Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя й зміцнює його патріотичні почуття. «Не бував ти у наших краях!». Завдання. 1. Ознайомитися із короткими відомостями про П.Тичину (с.199). 2. Прочитати поезію «Не бував ти у наших краях!» (с.199-200). 3. Опрацювати рубрику «Теорія літератури» (ліричний герой, с.201)

30.03. «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Мелодійність віршів П.Тичини. Завдання. 1. Прочитати поезії П.Тичини «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…» (с.200-201). 2. Вивчити напам’ять одну поезію (на вибір) (с.199-201)

02.04. Євген Гуцало. Вічне протистояння добра і зла, порушення цієї теми в оповіданні «Лось». Завдання. 1.Ознайомитися із основними відомостями про Є.Гуцала (с.203). 2. Прочитати оповідання «Лось» (с.203-206). 3. Опрацювати рубрику «Теорія літератури» (оповідання, с.210)

06.04. Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Завдання. 1. Дочитати оповідання Є.Гуцала «Лось» (с.207-210). 2. Письмово охарактеризувати образи хлопчиків (портрет, характер, вчинки)

09.04. Контрольна робота №4. Т.Шевченко, П.Тичина, Є.Гуцало (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Ліричним є твір:

А) «В бур’янах» (С.Васильченко)

Б) «За сонцем хмаронька пливе…» (Т.Шевченко)

В) «Лось» (Є.Гуцало)

2. Т.Г.Шевченко народився в сім´ї:

А) кріпаків

Б) козаків

В) збіднілих дворян

3. Селянську родину Т.Шевченко описує у вірші:

А) «За сонцем хмаронька пливе…»

Б) «Тече вода з-під явора…»

В) «Садок вишневий коло хати…»

4. Поетичні рядки «Затихло все, тільки дівчата / Та соловейко не затих» узяті з вірша Т.Шевченка:

А) «За сонцем хмаронька пливе…»

Б) «Тече вода з-під явора…»

В) «Садок вишневий коло хати…»

5. Без чого не можуть люди «і нивки зорати»? (Вірш «Не бував ти у наших краях!»)

А) їжі

Б) пісні

В) сліз

6. Поетичні рядки «Мов золото – поколото, / Горить-тремтить ріка, / як музика» узяті з вірша:

А) П.Тичини «Гаї шумлять»

Б) П.Тичини «Блакить мою душу обвіяла»

В) Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе»

7. Укажіть, як впливає на ліричного героя звук дзвонів у поезії П.Тичини «Гаї шумлять»:

А) квітують, маюють поля

Б) вони веселять, як на свято

В) вони купають, мов ластівку

8. Укажіть, звідки потрапив лось до заповідника (за оповіданням Є.Гуцала «Лось»):

А) із Канади

Б) із тайги

В) із зоопарку

9. Уособленням добра в оповіданні Є.Гуцала «Лось» є образ:

А) дітей

Б) річки

В) дядька Шпичака

10. Лось із однойменного оповідання Є.Гуцала вже потрапляв у смертельну небезпеку, коли:

А) провалився в болото

Б) за ним у тайзі гналися вовки

В) потрапив у мисливську пастку

11. Укажіть, як діти врятували лося із ополонки в кризі:

А) прив´язавши за роги до своєї конячини

Б) підклавши йому під черево товсті палиці

В) прорубавши від берега до ополонки доріжку

12. Продовжте речення. Оповідання – це:

А) невеликий прозовий твір про якусь подію з життя одного чи кількох героїв протягом короткого проміжку часу

Б) віршований твір, у якому передаються почуття людини

В) образний вислів, у якому ознаки людини переносяться на неживий предмет чи явище

13.04. Максим Рильський. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. «Дощ» («Благодатний, довгожданий…»). Завдання. 1.Ознайомитися із основними відомостями про поета (с.212). 2.Прочитати поезію «Дощ» (с.213). 3. Усно виконати 4-5 завдання (с.214)

16.04. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…». Завдання. 1.Прочитати поезію «Осінь-маляр із палітрою пишною…» (с.213). 2.Вивчити напам’ять одну поезію М.Рильського (на вибір) (с.213)

23.04. УМР №3. Художній етюд про природу (письмово). Завдання. 1.Опрацювати теоретичний матеріал та зразок етюду за посиланням: wym-1587489215742 2.Створити і записати у робочих зошитах художній етюд про природу.

27.04. Г.Тютюнник. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Завдання. 1.Ознайомитися із біографією Г.Тютюнника (с.215). 2.Прочитати оповідання «Дивак» (с.215-218)

30.04. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Завдання. 1. Прочитати оповідання «Дивак» (с.218-221). 2. Виконати 1-3 завдання (с.221-222)

04.05. М.Вінграновський. «Сіроманець». Захоплива і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті. Завдання. 1.Опрацювати основні відомості про М.Вінграновського (с.223). 2.Прочитати повість «Сіроманець» (с.223-231)

07.05. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Завдання. 1.Прочитати повість «Сіроманець» (с.232-240). 2.Виконати письмово 1-3 завдання (с.235)

14.05. УМР №4. Складання власної версії закінчення повісті. Завдання. 1.Прочитати с.240-248. 2.Написати власну версію закінчення повісті (0,5-1 сторінка)

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 18 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української літератури

учня/учениці 5 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Хто є автором «Повість минулих літ»?

А) Кий;

Б) Нестор Літописець;

В) О.Олесь.

2. Літопис – це:

А) художні твори про князів Київської Русі;

Б) розповідь про Нестора Літописця;

В) розташовані в часовій послідовності коротенькі замітки й докладні оповідання про історичні події.

3. Образ Змія в п´єсі-казці О.Олеся «Микита Кожум´яка» символізує:

А) лісових розбійників;

Б) злу людину;

В) реальних ворогів-нападників.

4. Машка у творі Зірки Мензатюк «Таємниця козацької шаблі» - це...

А) сусідська дівчинка;

Б) однокласниця Наталочки;

В) машина родини Руснаків.

5. Т.Г.Шевченко народився в сім´ї:

А) кріпаків; Б) козаків; В) збіднілих дворян.

6. Поетичні рядки «Затихло все, тільки дівчата / Та соловейко не затих» узяті з вірша Т.Шевченка:

А) «За сонцем хмаронька пливе…»

Б) «Тече вода з-під явора…»

В) «Садок вишневий коло хати…»

7. Мов золото – поколото,

Горить-тремтить ріка,

як музика. – це рядки поезії:

А) П.Тичини «Блакить мою душу обвіяла…»;

Б) П.Тичини «Гаї шумлять»;

В) М.Рильського «Дощ».

8. П.Тичина у творі «Не бував ти у наших краях!» змальовує людей, для яких найважливішими цінностями є:

А) пісня і праця;

Б) мир і злагода;

В) дружба й згуртованість.

9. Лось із однойменного оповідання Є.Гуцала вже потрапляв у смертельну небезпеку, коли:

А) провалився у болото;

Б) за ним у тайзі гналися вовки;

В) потрапив у мисливську пастку.

10. Любив малювати на снігу герой твору...

А) „Сіроманець” М. Вінграновського;

Б) „Дивак” Г. Тютюнника;

В) „Дощ” М. Рильського.

11. Сашко, герой оповідання М.Вінграновського «Сіроманець», повіз вовка:

А) у столичну клініку;

Б) в одеську клініку;

В) в одеський зоопарк.

12. Ліричний герой – це:

А) образ оповідача, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання;

Б) віршований твір, у якому виражаються думки автора;

В) те саме, що й автор твору.

18.05. Урок виразного читання №2. Читання прозового уривка з оповідання «Дивак». Завдання. 1.Виразно прочитати вголос прозовий уривок із повісті М.Вінграновського «Сіроманець», який вам найбільше сподобався. 2.Намалювати ілюстрацію до вибраного уривку.

21.05. Контрольна робота №5. Письмовий твір за творами М.Рильського, Г.Тютюнника, М.Вінграновського. Завдання. Написати твір «Мій улюблений літературний герой» за вивченими творами М.Рильського «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…», Г.Тютюнника «Дивак», М.Вінграновського «Сіроманець» (на вибір).

Контрольний твір пишемо на окремому аркуші. Обсяг твору – 0,5-1 сторінка.

25.05. Урок позакласного читання №4. Валентин Чемерис. «Аравійська пустеля». Завдання. Прочитати біографію В.Чемериса та твір «Аравійська пустеля» за посиланням: wym-1590240292377

28.05. Урок літератури рідного краю №4. Олександр Жовна. «Маленьке життя». Підсумковий урок. Завдання. Переглянути відео «Маленьке життя» за посиланням: wym-1590240336169

Список рекомендованої літератури для читання влітку за курсом «Українська література» для 6-го класу

1. Микола Вороний. «Євшан-зілля».

2. Євген Гуцало. «До Танаськи по молоко».

3. Володимир Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»).

4. Оксана Іваненко. «Друкар книжок небачених».

5. Володимир Винниченко. «Федько-халамидник», «Кумедія з Костем».

6. Емма Андієвська. «Казка про двох пальців».

7. Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки».

8. Ярослав Стельмах. «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера».

9. Леся Воронина. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку №9».

Кiлькiсть переглядiв: 329

Коментарi