12.03. Тема: Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина. Найдовші, найбільші за площею басейни й найповноводніші річки світу. Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок

Завдання Опрацювати параграф 47, зобразити схематично в зошиті елементи річки та річкової долини (мал. 212, ст.184), позначення на контурній карті назви річок, водоспадів ст. 191 (друкаваними літерами, олівцем)

17.03. Тама: Озера, їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю. Найбільші і найглибші озера земної кулі.

Завдання Опрацювати параграф 49, позначити на контурній карті назви найбільших озер світу ст. 195

19.03. Тема: Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми й водотоки: ставки, водосховища, канали.

Завдання Опрацювати параграф 50,51, скласти опорну схему "Типи боліт", провести дослідження "Гідравлічні особливості річки Мала Березівка" за планом ст. 202

31.03. Тема: Льодовики -багаторічні природні скупчення льоду. Особливості утворення і поширення льодовиків.

Завдання Прочитати параграф 52. Перемалювати в зошит Гірський льодовик і схему його руху ст. 204

02.04. Тема: Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння . Утворення і поширення багаторічноі мерзлоти.

Завдання Повторити параграф 52, дати відповіді письмово на питання 5 та 6 ( у зошиті)

07.04. Тема: Підземні води, умови іх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води.

Завдання Прочитати параграф 53, замалювати в зошит схему кругообігу води у природі мал. 250, дати письмово відповідь на питання як підземні води застосовуються у нашій місцевості?

09.04. Тема: Значення вод суходолу для природи і людини. Практична робота 6

Завдання Позначити на контурній карті назви озер ст 195

14.04. Контрольна робота виконати завдання для самоконтролю ст 211

16.04 Біосфера та іі складові, особливості іх поширення на земній кулі

Завдання Прочитати параграф 54, схематично намалювати малюнок 256 ст 213, дати відповіді на запитання в кінці параграфа ст 216

21.04 Тема: Властивості грунтів. Грунтовий покрив, карта грунтів

Завдання Прочитати параграф 55, дати відповідь на запитання які грунти поширені у нашій місцевості? Чи родючі вони? Яка на них росте природна рослинність?

23.04 Тема: Природні комплекси як наслідок взаємодії взаємозв'язоків між компонентами природи

Завдання Опрацювати параграф підручника 56, виконати завдання 4 ст. 223

28.04. Тема: Географічна оболонка - найбільший природній комплекс Землі, її межі та властивості.

Завдання Опрацювати параграф підручника 57, намалювати в зошиті Мал. 266 Кругообіг речовин і енергії ст 225

30.04. Тема: Природні зони Землі, їх особливості

Завдання Опрацювати параграф підручника 58, намалювати одну з природних зон Землі

05.05. Контрольна робота виконати завдання для самоконтролю ст. 231

07.05. Тема: Кількість населення Землі. Розміщення населення Землі, його густота. Найбільш заселені територіі земноі кулі.

Завдання Прочитати параграф 59, проаналізуйте карту густоти населення ст 234, з’ясуйте в яких районах земноі кулі дуже велика густота населення

12.05.Тема: Людські раси. Дослідження Миколи Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу.

Завдання Прочитати параграф 60, дати відповідь на запитання, чим украінці відрізняються з поміж інших народів світу?

14.05.Тема: Найбільші за площею і чисельністю населення держави світу та держави-сусіди на політичній карті світу.

Завдання Прочитати параграф 61, користуючись політичною картою світу, з’ясуйте, якій державі належить найбільший острів - Гренландія

19.05.Практична робота Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та іх столиць

Завдання виконати на ст. 247

21.05. Зміна компонентів географічноі оболонки під впливом людськоі діяльності. Зміни природних комплексів Землі. Забруднення довкілля та його охорона

Завдання Прочитати параграф 62, підготувати проект з утилізаціі побутових відходів

26.05. Дослідження: Розробка міні-проекту з утилізаціі побутових відходів

Завдання Розробити міні-проект з утилізаціі побутових відходів

28.05. Тематичне оцінювання

Завдання повторити вивчений матеріл та виконати тестові завдання

Кiлькiсть переглядiв: 291

Коментарi