18.03.2020 Практична робота №4.Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Завдання: переглянути відеоматеріал за посиланням: https://youtu.be/OMVVYjg5DD0. Виконати практичну роботу за інструктивною карткою.

18.03.2020 Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакціясполучення. Поняття про оксиди. Завдання: читати параграф 21. Написати інформаційний конспект з документа Microsoft Office Word. Виконати письмово № 157-161 ст.132

01.04.2020 Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду). Завдання: читати параграф 22. Виконати письмово № 166-171 ст.136

01.04.2020 Окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).Умови виникнення та припинення горіння. Завдання: читати ст.133-136. Написати інформаційний конспект з документа Microsoft Office Word та виконати самостійну роботу з нього.

08.04.2020 Колообіг Оксигену в природі. Озон. Застосування та біологічна роль кисню. Проблема чистого повітря. Завдання: читати параграф 24. Виконати письмово № 177-180 ст.146.

08.05.2020 Контроль знань з теми «Кисень». Самостійна робота. Завдання: повторити параграф 19-22,24. Виконати письмово самостійну роботу з документа Microsoft Office Word за варіантами.

15.04.2020 Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Завдання: читати параграф 25. Виконати письмово № 181-184 ст. 151

15.04.2020 Вода — розчинник. Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Завдання: читати параграф 26. Написати інформаційний конспект з документа Microsoft Office Word. Виконати письмово № 188-191 ст.153

22.04.2020 Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини. Виготовлення розчину. Завдання: читати параграф 27. Написати інформаційний конспект та виконати тести з документа Microsoft Office Word.

22.04.2020 Розв’язування розрахункових задач. Завдання: повторити параграф 27. Виконати завдання з документа Microsoft Office Word.

29.04.2020 Розв’язування розрахункових задач. Завдання: виконати письмово № 196-200 ст.160

29.04.2020 Практична робота №5. Виготовлення водних розчинів і ззаданими масовими частками розчинених речовин. Завдання: Переглянути відеоматеріал до теми уроку: https://youtu.be/u3a8n-3aF8Q. Виконати практичну роботу за інструктивною карткою з документа Microsoft Office Word.

06.052020 Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Завдання: читати параграф 28. Переглянути відеоматеріал до теми уроку за посиланням: https://youtu.be/cF98mV062tc. Виписати терміни з документа Microsoft Office Word. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/vzaemodiya-vodi-z-oksidami-ponyattya-pro-kisloti-ta-osnovi-152202.html

06.05.2020 Поняття про індикатори. Завдання: Переглянути відеоматеріал до теми уроку за посиланням: ttps://youtu.be/CdYOSUUra7o. Читати параграф 29. Оформити лабораторний дослід на ст.168 при перегляді відеоматеріалу за посиланням: https://youtu.be/u1S5bc9ANt0

13.05.2020 Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Завдання: читати парграф 30. Виконати письмово № 216-218 ст.175.

20.05.2020 Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах. Завдання: читати параграф 31. Виконати письмово № 221-223 ст.182

20.05.2020 Контрольна робота. Завдання: виконати контрольну роботу з документа.

27.05.2020 Узагальнення знань за ІІ семестр. Завдання: повторити параграф 18-24. Виконати завдання за посиланням: https://naurok.com.ua/test-z-temi-kisen-oksigen-7-klas-74120.html

27.05.2020 Підсумковий урок. Завдання: повторити параграф 25-31. Виконати тестові завдання за посиланням: https://naurok.com.ua/test/pidsumkoviy-test_7_klas-532475.html

Кiлькiсть переглядiв: 245

Коментарi