12.03. Тема: Тектонічна будова Євразії.

Завдання Опрацювати параграф 42, на контурній карті позначити тектонічну будову, підготувати повідомлення про найвищу гору Євразії.

17.03. Тема: Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини

Завдання Позачити на контурній карті основні форми рельєфу Євразії, скласти маршрут подорожі на Еверест

19.03. Тема: Загальні риси клімату Євразії. Кліматичні пояси і типи клімату

Завдання Опрацювати параграф 43,44, виконати практичні завдання ст. 206

31.03 Практична робота 11 Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм

Завдання виконати практину роботу за зразком прак. роб. №4

02.04. Тема: Води суходолу Євразіі.

Завдання Прочитати параграф 45, на контурній карті позначити найбільші річки та вивчити іх. Підготувати презентацію про унікальні озера Євразіі

07.04. Тема:Природні зони Євразіі

Завдання Прочитати параграф 47, використовуючи текст параграфа та карти атласу, складіть коротку характеристику природних зон Євразіі. Відповідь подайте у вигляді таблиці.

09.04. Тема: Вертикальна поясність

Завдання Прочитати параграф 48, доробити таблицю

14.04. Тема: Зміни природи материка людиною Найвідоміші об'єкти природноі спадщини ЮНЕСКО

Завдання Прочитати параграф 49, використовуючи карту атласу, позначте на контурній карті об'єкти Світовоі природноі спадщини ЮНЕСКО в Євразіі

16.04. Тема: Населення Євразіі.Держави

Завдання Прочитати параграф 50, позначте на контурній карті найбільші держави та іх столиці

21.04 Тема: Краіни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія

Завдання Прочитати параграф 51, скласти маршрут мандрівки визначними місцями однієі з європейських краін (за власним вибором)

23.04. Тема: Украіна та іі сусіди. Звя’зки Украіни з краінами Європи

Завдання Прочитати параграф 52, дати відповіді на запитання ст 250 (1 та 2)в зошиті

28.04. Тема: Краіни Азіі. Китай. Японія. Індія

Завдання прочитати параграф 53, дати відповідь на запитання якими товарами, виробленими в Китаі, ви користуєтеся?

30.04. Контрольна робота із розділу ”Євразія”

05.05. Тема: Тихий океан.

Завдання Прочитати параграф 54, знайти історію про назву даного океану

07.05. Практична робота 12. Позначення географічних об’єктів та течій океанів на контурній карті (виконується поетапно під час вивчення кожного океану)( під час позначення географічних об’єктів використовуєте лише олівець, підписи робимо лише друкованими літерами)

12.05.Тема: Атлантичний океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси, іх використання. Охорона природи океану

Завдання Прочитати параграф 56, скласти план заходів, щодо поліпшення екологічного стану Атлантичного океану

14.05.Тема: Індійський океан

Завдання Прочитати параграф 57, порівняйте географічне положення та природні компоненти двох океанів Індійського та Тихого. Знайдіть спільні та відмінні риси

19.05.Тема: Північний Льодовитий океан

Завдання Прочитати параграф 58, скласти хронологічну таблицю досліджень Північно Льодовитого океану

21.05. Тема: Використання природних багатств материків та океанів.

Завдання Прочитати параграф 59, запропонуйте заходи щодо зменшення негативних наслідків впливу людини на природу

26.05. Тема: Екологічні проблеми материків та океанів Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела іх надходження.

Завдання Прочитати параграф 60, географічне дослідження ст. 300

28.05 Тематичне оцінювання

Завдання повторити вивчений матеріал

Кiлькiсть переглядiв: 309

Коментарi