12.03. Тема: Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти. Рівнинні ландшафти їх різноманітність

Завдання Опрацювати параграф 37, накреслити в зошиті схему "Одиниці фізико-географічного районування України", дати відповіді на запитання ст. 184

16.03. Тема Природні зони України: мішаних лісів і широколистяних лісів, лісостепова, степова. Використання і охорона рівнинних ландшафтів

Завдання Скласти порівняльну характеристику двох природніх зон (на вибір)

Виконати практичну роботу №9

19.03. Тема: Гірські ландшафти Українських Карпат і Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

Завдання Опрацювати параграфи 41,42,43, в зошиті схематично зобразити висотну поясність природних умов Українських Карпат та Кримських гір

30.03. Тема: Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів, проблеми їх раціонального використання

Завдання Опрацювати параграф 45, дати письмово відповіді на запитання ст. 219

02.04.Тема: Природокористування. Використання природно-ресурсного потенціалу Украіни. Основні види забруднень в Украіні.

Завдання Прочитати параграф 46. Накреслити схему " Основні види забруднень довкілля"

06.04. Тема: Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

Завдання Прочитати параграф 47, дати письмово відповідь на питання чи можете особисто ви економнвикористовуватити ресурси? Наведіть приклади таких можливостей.

09.04. Тема:Природно-заповідний фонд Украіни. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища.

Завдання Прочитати параграф 48, виконати практичну 10 ст 234

13.04. Контрольна робата із розділу ”Ландшафти Укоаіни”, ”Природокористування”

Завдання дати відповіді на запитання для самоконтролю навчальних досягнень ст. 235 на окремих листках

16.04. Тема: Зміна кількості населення

Завдання Прочитати параграф 49, виконати завдання на ст 241 (з 1 по 4)

18.04. Тема: Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація

Завдання Прочитати параграф 50, за даними табл. 10 ст 247 визначте середньорічний приріст населення в Украіні за період з 1970 по 1979 рр. використовуючи формулу

23.04. Тема: Механічний рух населення

Завдання Прочитати параграф 51, накреслити схему види міграцій за різними ознаками ст 248

24.04 Практична робота ”Аналіз статево-вікових пірамід Украіни та окремих краін світу”

Завдання виконати на ст. 247 (1 та 2 завдання)

30.04 Тема: Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Украіні. Міські і сільські населені пункти. Критеріі іх розмежування в Украіні та краінах світу.

Завдання Прочитати параграф 52, дати письмово відповіді на запитання ст 257 (з 1 по 3)

07.05. Тема: Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що іі зумовлюють. Міські агломераціі. Мегаполіси. Світові міста.

Завдання Прочитати параграф 53, дати письмово відповіді на запитання ст 2630(з 1 по 4)

Тема: Відмінності в рівнях і темпах урбанізаціі в Украіні і світі. Хибна урбанізація

Завдання Прочитати параграф 54, заповнити таблицю 15 ст. 269

08.05. Тематичне оцінювання з теми ”Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу та Украіни”, ”Розселення”

Завдання будуть передані особисто

14.05. Тема: Етнічний склад населення. Етноси. Найпоширеніші мовні сім’і. Ононаціональні та багатонаціональні краіни. Національний склад населення Украіни: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони іх розселення

Завдання Прочитати параграф 55 - 56, накреслити схему ”Мовна класифікація народів, які проживають в Украіні”

15.05. Тема: Релігійний склад населення. Релігія як явище культури. Світові релігіі. Найпоширеніші релігійні конфесіі в Украіні.

Завдання Прочитати параграф 57, підготувати повідомлення ”Найвизначніші релігійні святині Украіни”

21.05. Тема: Зайнятість населення в світі та Украіні. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічно активне населення.

Завдання Прочитати параграф 58, накреслити схему ”Поділ працездатного населення на економічно активне і економічно неактивне”

22.05 Природа та населення свого адміністративного регіону. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку

Завдання Знайти в Інтернеті про географічне положення с. Іванівка, підготувати повідомлення ”Історія формування і розвитку с. Іванівка”

Тема: Природа регіону. Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Обєкти природно-заповідного фонду.

Завдання Дослідження ”Спостереження за птахом року - горлицею”

28.05 Тема: Населення регіону. Кількість та структура населення. Етнічний склад населення . Особливості зайнятості

Завдання Знайти в мережі Інтернет інформацію щодо кількості і структури населення Світловодського району та проаналізувати потреби профезій фонду зайнятості

29.05. Тематичне оцінювання

Повторити вивчений матеріал та виконати тестові завдання

Кiлькiсть переглядiв: 258

Коментарi