16.03. Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів. Завдання. 1. Опрацювати рубрику «Коли прочитано твір…» (с.217-218). 2. Виконати завдання 1-16 (с.216-217)

17.03. Ніна Бічуя. Коротко про письменницю. «Шпага Славка Беркути» - повість про школу й проблеми дорослішання, про роль батьків у вихованні дітей. Особливості композиції твору. Завдання. 1. Ознайомитися із життєвим та творчим шляхом Н.Бічуї (с.220-221). 2. Прочитати повість «Шпага Славка Беркути» (с.221-233). 3. Опрацювати рубрику «Композиція повісті» (с.241)

30.03. «Максимальне навантаження» як вияв моральності та відповідальності в житті. Проблема особистості в сучасному світі. Завдання. 1. Прочитати повість «Шпага Славка Беркути» (с.233-240). 2. Дати письмову відповідь на запитання «Що означає тримати максимальне навантаження?» (за повістю Н.Бічуї «Шпага Славка Беркути»)

31.03. Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса та Лілі Теслюк. Завдання. Охарактеризувати образи Славка, Юлька, Стефка та Лілі (письмово у робочому зошиті)

06.04. Майстерність письменниці у змалюванні образів. Художні особливості твору. Завдання. Письмово визначте тему та ідею твору, проблеми, що порушує автор у творі; поясніть назву повісті

07.04. УМР №4. Власне закінчення оповідання «Ніч перед боєм» О.Довженка або повісті «Шпага Славка Беркути» Н.Бічуї (на вибір). Завдання. Придумати та записати власне закінчення оповідання «Ніч перед боєм» О.Довженка або повісті «Шпага Славка Беркути» Н.Бічуї (на вибір)

13.04. Контрольна робота №5. М.Коцюбинський, О.Довженко, Н.Бічуя (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1.Поневолений український народ М. Коцюбинський у творі «Дорогою ціною» порівнює:

А) з волом;

Б) з туром;

В) з конем.

2. У плавнях пораненому Остапові довелося змагатися:

А) з гадюкою;

Б) з вепром;

В) з вовком.

3.Урятувати пораненого Остапа в плавнях, що горіли, Соломії допомогли:

А) цигани;

Б) жандарми;

В) місцеві селяни.

4. Вільнолюбному характерові Остапа допомогли розвинутися:

А) нещаслива доля Соломії;

Б) розповіді діда;

В) романтичні книжки.

5. Моральний урок дідів з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» для молодих бійців полягав у тому, що:

А) вони попалили всі човни й зірвали ворогові переправу;

Б) перевернули човни й загинули разом із ворогами;

В) зробили засідку й побили багато ворогів.

6. Кого діди Платон і Савка ставили за приклад бійцям, що відступали:

А) Кармалюка;

Б) Гонту Залізняка;

В) своїх синів.

7. Дід Платон з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» лаяв відступаючих наших бійців:

А) за невміння користуватися зброєю, влучно стріляти;

Б) за невміння маскуватися, рити окопи;

В) за боягузтво, невміння та небажання захищати рідну землю.

8. Молоді бійці з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» перед своїм першим боєм запитали в командира Петра Колодуба:

А) звідки він бере мужність і сили;

Б) що робити, коли ворога набагато більше й він краще озброєний;

В) чому не можна відступати.

9. Кульмінацією у творі Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» є:

А) поєдинок на шпагах Юлька та Славка;

Б) суд над Славком;

В) привід хлопця, який назвався Беркутою, до дитячої кімнати міліції.

10. У невинуватість Славка вірили:

А) тренер, Лілі;

Б) Стефко та Юлько;

В) класний керівник і директор школи.

11. Особливостями композиції повісті Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути» є:

А) введення казкових, фантастичних елементів;

Б) наявність оповідача, розповідь ведеться від першої особи;

В) зміщення часових площин, різнобічний показ героїв, заглиблення у психологію.

12. Юлько Ващук, герой твору Н. Бічуї «Шпага Славка Беркути», розчарувався у своєму батькові через те, що:

А) той збирався до міліції заявляти на Славка за поранення;

Б) той скористався чужою працею, видавши її за свою;

В) батько часто сварився з мамою Юлька.

14.04. Володимир Дрозд. «Білий кінь Шептало». Проблема свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності та мрії, людини в суспільстві, її знеособлення. Завдання. Опрацювати основні відомості про письменника (с.243-244). 2.Прочитати рубрику «Історичні координати» (с.244-245). 3.Прочитати твір «Білий кінь Шептало» (с.245-251)

21.04. Алегоричність образу коня Шептала. Завдання. 1.Опрацювати рубрику "Коли прочитано твір" (с.252-253). 2.Письмово виконати 2, 11, 12 завдання (с.251-252)

27.04. Ю.Винничук. «Місце для дракона» – повість-казка про сучасний світ, у якому й досі живуть «драконячі закони». Підтекст твору. Проблематика твору: роздуми про добро і зло, вірність і зраду, доцільність самопожертви. Завдання. 1.Ознайомитися із біографією Ю.Винничука та оглядом твору «Місце для дракона» (с.254-258). 2. Прочитати повість-казку (с.258-261)

28.04. Парадокс: дракон Грицько – поет і християнин. Алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя. Завдання. 1.Прочитати повість-казку (с.261-275). 2.Виконати 1 завдання, с.276

04.05. В.Чемерис. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» - гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання. Завдання. 1.Опрацювати біографію В.Чемериса та історію написання повісті (с.282-284). 2.Прочитати розділи «Ех, Вітько, Вітько!..», «Творчі муки Федька Котигорошка» за посиланням: wym-1588589083608

05.05. Дитячі проблеми в дорослому житті, передані засобами гумору. Образи Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок. Завдання. 1.Прочитати розділи «На Голгофу», «О зміюко лукавая!», «От вам і все!», «Дуель», «Арешт», «У Вітьки ростуть крила» за посиланням: wym-1588668491487 2.Опрацювати рубрику «Коли прочитано твір» (с.286-287). 3.Охарактеризувати образ Вітьки Горобця, Федька Котигорошка, Галі Козачок (на вибір)

12.05. Контрольна робота №6. В.Дрозд, Ю.Винничук, В.Чемерис (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Якої масті був кінь Шептало (за твором В.Дрозда), повернувшись до стайні після прогулянки:

А) білої;

Б) гнідої;

В) сірої.

2. Чого соромився Шептало?

А) власного походження;

Б) упряжі;

В) невміння тягати плуга.

3. Як білий кінь охарактеризував себе сам:

А) байдужим до всього;

Б) брикливим і жорстоким;

В) покірним і роботящим.

4. Знайдіть правильне твердження:

А) Шептало – алегоричний образ, уособлення людини, яка прагне до волі, вираження власної індивідуальності;

Б) Шептало зображений автором з метою показати, наскільки тяжким є життя коней;

В) Шептало завжди був спокійним, роботящим, з радістю виконував будь-яку роботу, особливо полюбляв їздити з хлопчиком-підпаском до міста.

5. Хто вбив дракона у творі Ю. Винничука «Місце для дракона»?

А) Князь.

Б) пан Лаврін.

В) джура Лавріна.

6. Люботинському князеві з повісті-казки Ю. Винничука потрібен був дракон, щоб:

А) знайти собі зятя.

Б) прославитися в битві з ним.

В) настрахати ворогів.

7. Дракон Грицько з повісті-казки Ю. Винничука нагадував князівні при першій зустрічі:

А) квіточку.

Б) сонечко.

В) метелика

8. Учителем дракона Грицька із повісті-казки Ю. Винничука був:

А) сам князь

Б) пустельник

В) князівна Настасія

9. Хто у творі «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» мав прізвисько Жучок?

А) Федько Котигорошко;

Б) Петро Білий;

В) Вітька Горобець.

10. Через дуель Вітьку з повісті В.Чемериса:

А) заарештували.

Б) вигнали зі школи.

В) покарали батьки

11. Вітька з повісті В. Чемериса назвав Галю «зміюкою лукавою», бо вона:

А) розповіла усім дівчатам, що він у неї закохався.

Б) запросила на побачення ще й Петра.

В) відверто посміялася з хлопця

12. «Маленький, товстий, флегматичний, смаглявий» - так описує В. Чемерис у повісті «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання»:

А) Вітьку

Б) Левонтія

В) Федька

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 19 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української літератури

учня/учениці 8 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Улюблена тема розмов Калитки (І.Карпенко-Карий «Сто тисяч»):

А) одруження Романа;

Б) гроші;

В) дочки Пузиря.

2. Калитці (І.Карпенко-Карий «Сто тисяч») потрібно було багато грошей, щоб купити:

А) землю у Смоквинова;

Б) худобу у Жолудя;

В) знаряддя для пошуку скарбу.

3. Визначте назву твору, автора і героя, якому належить фраза: «Втечу… Піду за Дунай, може, ще там люди не пособачились…»:

А) Роману (І.Карпенко-Карий «Сто тисяч»);

Б) Остапу (М.Коцюбинський «Дорогою ціною»);

В) Степану (В.Дрозд «Білий кінь Шептало»).

4. У плавнях пораненому Остапові (М.Коцюбинський «Дорогою ціною») довелося змагатися

А) з гадюкою

Б) з вепром

В) з вовком

5. Моральний урок дідів з оповідання О. Довженка «Ніч перед боєм» для молодих бійців полягав у тому, що:

А) вони попалили всі човни й зірвали ворогові переправу;

Б) перевернули човни й загинули разом із ворогами;

В) зробили засідку й побили багато ворогів.

6. Кого діди Платон і Савка (О. Довженко «Ніч перед боєм») ставили за приклад бійцям, що відступали:

А) Кармалюка;

Б) Гонту Залізняка;

В) своїх синів.

7.Назвіть героя, якого немає у творі Ніни Бічуї «Шпага Славка Беркути»:

А) Лілі Теслюк;

Б) Стефко Вус;

В) Ніна Воврик.

8. У невинуватість Славка (Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути») вірили:

А) тренер, Лілі;

Б) Стефко та Юлько;

В) класний керівник і директор школи.

9. Якої масті був Шептало, повернувшись до стайні після прогулянки (В.Дрозд «Білий кінь Шептало»):

А) білої;

Б) гнідої;

В) сірої.

10. Хто вбив дракона у творі Ю. Винничука «Місце для дракона»?

А) Князь;

Б) пан Лаврін;

В) джура Лавріна.

11. Дракон Грицько з повісті-казки Ю. Винничука нагадував князівні при першій зустрічі:

А) квіточку;

Б) сонечко;

В) метелика

12. Вітька з повісті В. Чемериса назвав Галю «зміюкою лукавою», бо вона:

А) розповіла усім дівчатам, що він у неї закохався;

Б) запросила на побачення ще й Петра;

В) відверто посміялася з хлопця.

18.05. Урок позакласного читання №3. Марина і Сергій Дяченки. «Ритуал». Завдання. 1. Ознайомитися із біографіями Марини і Сергія Дяченків. 2. Прочитати скорочений виклад роману «Ритуал»: wym-1589795119068

19.05. Урок позакласного читання №4. Марина і Сергій Дяченки. «Ритуал». Завдання. 1. Прочитати та законспектувати у робочі зошити аналіз роману «Ритуал» за посиланням: wym-1589805292304

25.05. Урок літератури рідного краю №4. Поетичне слово Світлани Барабаш. Підсумковий урок. Завдання. Прочитати біографію та поезії С.Барабаш за посиланням:wym-1590241122196

26.05. Підсумковий урок. Завдання. Дати відповіді на запитання літературного диктанту

Літературний диктант

1.Назвіть двох Марусь, уславлених у нашій літературі та фольклорі.

2.Письменниця, дочка письменниці.

3.«Вільні вірші» писали…

4.Інтриги, махінації, обман, гроші, нечистий – це в …

5.Неволя – воля – боротьба – життя – смерть – воля – це шлях…

6.«І одходить од грошей не хочеться, так би й держався за мішок», - це слова…

7.«Мені однаково», «Ой три шляхи широкії», «Думи мої, думи мої» - це вірші…

8.З якого твору ці герої: Славко, Юлько, Стефко і Лілі?

9.Ім’я дракона із твору Ю.Винничука «Місце для дракона» - …

10.Кінь, який учить людей…

11.У якому творі є розділи «На Голгофу», «О зміюко лукавая!», «От вам і все!», «Дуель», «Арешт», «У Вітьки ростуть крила»?

12.Письменники – наші земляки – ...

Список рекомендованої літератури для читання влітку за курсом «Українська література» для 9-го класу

1. «Слово о полку Ігоревім».

2. Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка».

3. Григорій Квітка-Основ´яненко. «Маруся».

4. Марко Вовчок. «Маруся», «Інститутка», «Козачка».

5. Микола Гоголь. «Тарас Бульба».

6. Тарас Шевченко. «Причинна», «Гайдамаки», «Кавказ», «І мертвим, і живим, і ненарожденним…», «Катерина», «Наймичка».

7. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

Кiлькiсть переглядiв: 285

Коментарi