12.03. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)». Завдання. Повторити §32-33. Виконати впр.395 (2 речення)

17.03. Контрольна робота №3. Речення з однорідними членами. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Продовжте визначення: «Однорідними називають такі члени речення, …».

А) …які виступають тим самим членом речення;

Б) …які відповідають на те саме питання;

В) …які відповідають на те саме питання, виступають тим самим членом речення і стосуються того самого слова.

2. Вкажіть речення з однорідними членами.

А) Сині й сизі, блакитні й сиві, сірі і чорно-густі, й голубі, – хмари завихрені в бистрому звиві (М.Бажан);

Б) Раз якось був тихий літній вечір;

В) За сахарнею здоровий двір був закиданий сажнями дров (З тв. І.Нечуй-Левицький).

3. З’ясуйте, в якому реченні є поширені однорідні члени.

А) Зелена земля і синє небо дрімали в легеньких сутінках (І.Нечуй-Левицький);

Б) Для нього світ починався пітьмою;

В) Глуха чорнота заливала все довкола, і він борсався на самому дні її важководдя і плакав у відчаї й безнадії (З тв. П.Загребельного).

4. Визначте речення з кількома рядами однорідних членів.

А) Легка, біла прозора постать, що в обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези і схиляється над Лукашем (Леся Українка);

Б) Настка, погнавшись якось за звіриною, заблукала в лісі і, вже не маючи сподівань порятуватися, зненацька помітила велетенського оленя небаченої вогнистої масті;

В) Впала вона, заплакана й змучена, в обійми князеві, а олень щез, мов дух святий (З тв. П.Загребельного).

5. Визначте речення з однорідними означеннями.

А) Біля паперті стояли пониклі старі люди (Р.Іваничук);

Б) Маслюки пахли важко, задушливо (О.Донченко);

В) Якась жінка привітно посміхнулася до Марії (Р.Іваничук).

6. Визначте, яке з речень відповідає поданій схемі: УС: О, О, О.

А) Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І.Нечуй-Левицький);

Б) Його все гніває, все дратує: і той Савченко з вічними жартами, й та небажана філоксера (М.Коцюбинський);

В) Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками (Т.Шевченко).

7. Знайдіть серед поданих речення зі звертанням.

А) Шуми, Славутичу-ріко, ростіть, дерева юні, гінко вклоніться вітами до ніг великим людям і народам (М.Рильський);

Б) Мишко чекав наказу виїхати до міста й уже майже не їздив у Комарівку (М.Хвильовий);

В) Ну чого радіти, скажімо, самому Чернезі? (Є.Гуцало).

8. Вкажіть речення з поширеним звертанням.

А) І лічить радості літа зозулине кування (В.Сосюра);

Б) Всміхається дід до онука ласкаво і гладить голівку його кучеряву (Н.Забіла);

В) І ти, моя єдиная, встаєш із-за моря, з-за туману, слухняная зоре! (Т.Шевченко).

9. Визначте речення з невиділеним звертанням.

А) Подихав приємно вітерець, обіймався з гарячими випарами землі;

Б) Весна вже досягла своєї благотворної пори (З тв. Ю.Збанацького);

В) Зоре моя вечірняя зійди над горою (Т.Шевченко).

10. Вкажіть, якому реченню зі звертанням відповідає подана схема: ..., Зв., … .

А) Вставай, хто живий, в кого думка повстала;

Б) Мій давній друже, мушу я з тобою розставатися надовго…;

В) Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало (З тв. Лесі Українки).

11. Визначте речення зі вставним словом.

А) Оце все, що вийде з твого хорошого, чесного пориву;

Б) І скрізь люди, Івасику, змагаються та прагнуть найкращої оцінки (З тв. В.Винниченка);

В) Та дитина, мабуть, була смілою, козацького роду (Марко Вовчок).

12. Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово: Може, за все своє життя було йому ніколи побачити таке прекрасне і таке глибоке небо (О.Донченко).

А) Впевненість або невпевненість у повідомленні;

Б) Почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);

В) Вказівку на джерело повідомлення.

19.03. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення. Завдання. Опрацювати §34, с.224. Виконати впр.397

31.03. УМР№16. Інтерв’ю в публіцистичному стилі. Завдання. 1. Опрацювати теоретичний матеріал про інтерв’ю та пам’ятку «Як підготуватися до інтерв’ю» (с. 211, 213). 2. Ознайомитися зі зразками інтерв’ю (впр.375, 376). 3. Виконати впр.378 (інтерв’ю записати у робочі зошити)

02.04. Відокремлені означення. Завдання. Опрацювати §34, с.225. Виконати впр.398 (виписати у робочі зошити три речення; визначити відокремлені означення; вказати, поширені чи непоширені відокремлені означення)

07.04. Відокремлені означення. Завдання. Повторити §34, с.225. Виконати впр.399 (три речення)

09.04. Відокремлені прикладки. Завдання. Опрацювати §35. Виконати впр.414 (3 речення)

14.04. Відокремлені додатки. Завдання. Опрацювати §37. Виконати впр. 440 (3 речення)

16.04. Відокремлені додатки. Завдання. Опрацювати §37. Виконати впр. 445 (3 речення)

21.04. Відокремлені обставини. Завдання. Опрацювати §36. Виконати письмово впр.423 (2, 3, 6 речення)

23.04. Складання допису дискусійного характеру «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку – інтернет?» з використанням відокремлених обставин. Завдання. Скласти письмовий допис (повідомлення для газети, журналу, сайту чи блогу) дискусійного характеру «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку – інтернет?» з використанням відокремлених обставин

28.04. УМР №17. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці) на основі особистих спостережень і вражень (за складним планом) з використанням відокремлених означень та обставин. Завдання. 1.На основі орієнтовного плану (с.189) скласти та записати власний план твору-опису вулиці «Моя рідна вулиця». 2.За складеним планом створити та записати твір-опис рідної вулиці (використовуючи відокремлені означення та обставини)

30.04. УМР №18. Письмовий твір-опис місцевості (вулиці) на основі особистих спостережень і вражень (за складним планом) з використанням відокремлених означень та обставин. Завдання. 1.Виписати із власного твору «Моя рідна вулиця» одне речення, ускладнене відокремленим означенням або обставиною. 2.Виконати синтаксичний розбір виписаного речення (послідовність та зразок синтаксичного розбору на с.252)

05.05. Відокремлені уточнювальні члени речення. Завдання. Опрацювати §38. Виконати впр.448 (4 речення)

07.05. Відокремлені уточнювальні члени речення. Завдання. Повторити §38. Виконати впр.452 (4 речення)

12.05. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення з відокремленими членами». Завдання. Повторити §34-38. Виконати впр.477 (1, 2, 3, 6 речення)

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 21 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української мови

учня/учениці 8 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1.Продовжте визначення: «Однорідними називають такі члени речення, …».

А) …які виступають тим самим членом речення;

Б) …які відповідають на те саме питання;

В) …які відповідають на те саме питання, виступають тим самим членом речення і стосуються того самого слова.

2. Вкажіть речення з однорідними членами.

А) Сині й сизі, блакитні й сиві, сірі і чорно-густі, й голубі, – хмари завихрені в бистрому звиві (М.Бажан);

Б) Раз якось був тихий літній вечір;

В) За сахарнею здоровий двір був закиданий сажнями дров (З тв. І.Нечуй-Левицький).

3.Визначте, яке з речень відповідає поданій схемі: УС: О, О, О.

А) Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І.Нечуй-Левицький);

Б) Його все гніває, все дратує: і той Савченко з вічними жартами, й та небажана філоксера (М.Коцюбинський);

В) Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками (Т.Шевченко).

4.Знайдіть серед поданих речення зі звертанням.

А) Шуми, Славутичу-ріко, ростіть, дерева юні, гінко вклоніться вітами до ніг великим людям і народам (М.Рильський);

Б) Мишко чекав наказу виїхати до міста й уже майже не їздив у Комарівку (М.Хвильовий);

В) Ну чого радіти, скажімо, самому Чернезі? (Є.Гуцало).

5.Вкажіть речення з поширеним звертанням.

А) І лічить радості літа зозулине кування (В.Сосюра);

Б) Всміхається дід до онука ласкаво і гладить голівку його кучеряву (Н.Забіла);

В) І ти, моя єдиная, встаєш із-за моря, з-за туману, слухняная зоре! (Т.Шевченко).

6.Вкажіть, якому реченню зі звертанням відповідає подана схема: ..., Зв., … .

А) Вставай, хто живий, в кого думка повстала;

Б) Мій давній друже, мушу я з тобою розставатися надовго…;

В) Красо України, Подолля! Розкинулось мило, недбало (З тв. Лесі Українки).

7.Визначте речення зі вставним словом.

А) Оце все, що вийде з твого хорошого, чесного пориву;

Б) І скрізь люди, Івасику, змагаються та прагнуть найкращої оцінки (З тв. В.Винниченка);

В) Та дитина, мабуть, була смілою, козацького роду (Марко Вовчок).

8.Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово: Може, за все своє життя було йому ніколи побачити таке прекрасне і таке глибоке небо (О.Донченко).

А) Впевненість або невпевненість у повідомленні;

Б) Почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);

В) Вказівку на джерело повідомлення.

9.Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:

А) підмет, присудок, обставина;

Б) додаток, означення, обставина;

В) підмет, присудок, означення.

10.Укажіть речення з відокремленим додатком.

А) Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б) Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В) Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

11. Визначте речення з відокремленим означенням.

А) На тракторі сиділа дівчина, кругловида, закіптюжена, у засмальцьованім комбінезоні.

Б) Приземлився в якомусь міжгір´ї, в гірській ярузі.

В) Першим знайшов його там чабан, питає: «Ти наш?»

12. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова? Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А) Відокремлене означення;

Б) відокремлена уточнююча обставина;

В) відокремлений додаток.

19.05. Контрольна робота №4. Речення з відокремленими членами (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Укажіть правильне твердження. Уточнюючими називають члени речення, які:

А) розширюють зміст речення;

Б) звужують зміст речення;

В) уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення.

2. Укажіть правильне твердження. Відокремлюватися можуть:

А) підмет, присудок, обставина;

Б) додаток, означення, обставина;

В) підмет, присудок, означення.

3. Яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова? Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А) Відокремлене означення;

Б) відокремлена уточнююча обставина;

В) відокремлений додаток.

4. Укажіть речення, у якому відокремлене означення виражене дієприкметниковим зворотом.

А) Зачаровані подорожні сиділи й мовчали.

Б) Оповитий тишею степ дихав пахощами росяних трав.

В) В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

А) Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б) Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В) Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А) Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника…

Б) Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В) Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

7. Укажіть речення з відокремленим членом.

А) Як він любить цей зоряний степ уночі!

Б) Десь пісня лине далека, наче крізь сон.

В) Повітря чисте, запашне.

8. З´ясуйте, скільки тут пропущено ком при відокремлених і уточнюючих членах реченнях.

На носі пароплава у закутку під снастями зіпершись на поруччя облитий місячним сяйвом стояв музикант у білому фартусі.

А) Одну;

Б) чотири;

В) п´ять.

9. Визначте речення, у якому відокремлена обставина не виділена розділовим знаком.

А) Вбігла Гафійка, сквапно ховаючи щось за пазухою.

Б) Притих якраз колючий сніговий, було повітря сиве й нерухоме.

В) Свіже, передранкове повітря охолоджує його розпалене чоло.

10. Визначте речення з відокремленим означенням.

А) На тракторі сиділа дівчина, кругловида, закіптюжена, у засмальцьованім комбінезоні.

Б) Приземлився в якомусь міжгір´ї, в гірській ярузі.

В) Першим знайшов його там чабан, питає: «Ти наш?»

11. Визначте речення з відокремленою прикладкою, при якій пропущено розділовий знак.

А) Ця жінка молода, блакитноока, але недужа серцем.

Б) Воістину в той день город жив невідомим загоризонтним життям.

В) Ніяке дерево не витримує в цім безводнім солончаковім краю, і тільки вона жилава акація цупка та колюча королева півдня, веселить людський зір…

12. Укажіть речення, в якому прикладка згідно з правилом не відокремлюється.

А) І темнозорі, яросні жінки ллють вариво димуче в черпаки.

Б) Олена як дівчина любила ходити заквітчаною.

В) Леся сідає за стіл, схопивши руками голову в глибокій журбі.

21.05. Словосполучення. Речення. Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки. Головні та другорядні члени речення. Завдання. Повторити §5-19. Виконати впр.461 (письмово відредагуйте словосполучення, користуючись підказкою; із двома відредагованими словосполученнями складіть речення, визначте головні та другорядні члени речення)

26.05. Розділові знаки у простому ускладненому реченні. Завдання. Повторити §28-38. Виконати впр.477 (2 речення)

28.05. Підсумковий урок. Завдання. Розгадати кросворд «Речення» за посиланням: wym-1590240946474

Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi