18.04.2020 Розвиток еволюційних поглядів. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції. Завдання: читати параграф 38,39, скласти інформаційний конспект за документом. Виконати «словникову роботу» в документі Microsoft Office Word.

18.03.2020 Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Завдання: читати 40, відповісти на питання 2.3.4.5 ст. 164. (усно). Написати інформаційний конспект, виконати тести з документа Microsoft Office Word.

01.04.2020 Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Завдання: читати параграф 41. Переглянути відеоурок до теми за посиланням https://youtu.be/iuAoV7TJOHM. Виконати завдання з документа Microsoft Office Word.

01.04.2020 Адаптація – результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції. Завдання: повторити параграф 41. Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-adaptaci-yak-rezultat-evolyuciynogo-procesu-125885.html. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/adaptaci-9405.html

08.04.2020 Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Завдання: переглянути відеоматеріал до теми уроку: https://youtu.be/sSSWippFHs0. Читати параграф 44. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-lyudini-etapi-evolyuci-61268.html

08.04.2020 Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя. Завдання: переглянути презентацію: https://naurok.com.ua/prezentaciya-svitoglyadni-ta-naukovi-poglyadi-na-pohodzhennya-zhittya-58772.html. Читати параграф 43, виконати письмово № 2,4,5,7 ст.178

15.04.2020 Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Завдання: переглянути відеоурок: https://youtu.be/DwAJef3E8r4. Читати параграф 45. Виконати письмово завдання №2-6 ст. 190.

15.04.2020 Огляд основних еукаріотичних таксонів. Завдання: читати параграф 46,47. Виконати письмово завдання № 2-5.ст.200. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/oglyad-osnovnih-eukariotichnih-taksoniv-131276.html

22.04.2020 Узагальнення і контроль знань з тем «Еволюція органічного світу», «Біорізноманіття». Самостійна робота. Завдання: повторити параграф 39-46. Тестові завдання на вибір: 1) з підручника № 1-23 ст.183-184; 2) тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/evolyuciya-organichnogo-svitu-bioriznomanittya-126165.html

22.04.2020 Екосистема. Різноманітність екосистем. Завдання: переглянути відеоурок за посиланням: https://youtu.be/kNF21YUG0TA. Читати параграф 48. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/harchovi-zv-yazki-potoki-energi-ta-koloobig-rechovin-v-ekosistemah-156719.html. Виконати письмово № 3 ст.204

29.04.2020 Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Завдання: переглянути відеоурок за посиланням: https://youtu.be/ygkx3AT1d8E. Читати параграф 49. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/harchovi-zv-yazki-potoki-energi-ta-koloobig-rechovin-v-ekosistemah-156719.html. Виконати письмово № 2,3,4,7 ст.208

29.04.2020 Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Завдання: читати параграф 50. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/biotichni-abiotichni-ta-antropogenni-faktori-109579.html

06.05.2020 Стабільність екосистем та причини її порушення. Завдання: читати параграф 51. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/stabilnist-ekosistem-ta-prichini-porushennya-5189.html

06.05.2020 Біосфера як цілісна система. Завдання: читати параграф 52. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/biosfera-yak-cilisna-sistema-6215.html

13.05.2020 Захист і збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища. Завдання: читати параграф 53. Відповісти на питання №1-6 ст.223.

13.05.2020 Контрольна робота. Завдання: виконати письмово контрольну роботу з документа. Повторити параграф 39-46.

20.05.2020 Одомашнення тварин. Введення в культуру рослин. Поняття про селекцію. Методи селекції тварин і рослин. Завдання: читати параграф 54,55. Тестові завдання: https://naurok.com.ua/test/selekciya-organizmiv-6259.html

20.05.2020 Огляд традиційних біотехнологій. Основи генетичної та клітинної інженерії. Завдання: читати параграф 57. Відповісти на питання № 3-7 ст.242

27.05.2020 Основні загальні властивості живих систем. Завдання: читати ст. 248-249. Виконати тестові завдання за посиланням: https://naurok.com.ua/test/osnovni-vlastivosti-zhivih-sistem-7483.html

27.05.2020 Основні загальні властивості живих систем. Завдання: читати ст. 248-249. Інтерактивні вправи: https://learningapps.org/watch?v=pbk7p9pvc17

Кiлькiсть переглядiв: 170

Коментарi