13.03. Тема: Машинобудування в Україні. Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції.

Завдання:

1. Опрацювати параграф 30

2. На контурній карті позначити найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, с/г техніки в Україні

3. Виконати практичну роботу №7

17.03. Тема: Машинобудування світу. Взаємозвязок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування. Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, компютерів, робототехніки.

Завдання Опрацювати параграф 31, в зошиті у вигляді схеми охарактеризувати три найбільші центримашинобудування (див. карту на мал. 6, 168)

20.03. Тема: Виробництво тканин, одягу, взуття

Завдання Опрацювати параграф 32, виконати практичні завдання ст. 178

31.03. Тема: Народні промисли в Україні

Завдання Прочитати параграф 33, провести дослідження "Майстри (майстрині) с. ІІванівка

03.04. Тема: Виробництво харчових продуктів, напоів. Харчова промисловість в Украіні.

Завдання Прочитати параграф 34, в зошиті дати письмово відповідь на питання які підприємства харчовоі промисловості доцільно було б розмістити в нашому селі

07.04. Тема: Виробництво продуктів харчування у світі.

Завдання Прочитати параграф 35, дати відповідь письмово на питання в кінці параграфа ст 195

10.04. Дослідження Украінські та імпортні продукти в споживчому кошику вашоі родини

Завдання 1. Поспілкуйтесь з батьками та зясуйте, які продукти харчування найчастіше купують у вашій родині. 2. Порівняйте товари украінського чи іноземного виробника переважають у вашому споживчому кошику

14.04 Транспорт, його роль роль та види

ЗабруднеЗавдання Прочитати параграф 36, за текстос підручника визначте переваги і недоліки основних видів транспорту. Результати роботи подайте у вигляді таблиці.

17.04.Тема: Транспорт Украіни

Завдання Прочитати параграф 37, дати відповіді на запитання ст 206 (з 1 по 6)

21.04. Тема: Транспорт світу

Завдання Прочитати параграф 38, напишіть есе, де висловіть своі міркування за темою ”Транспортна система світу в майбутньому”

24.04 Тема: Торгівля як вид послуг. Торгівля в Украіні

Завдання Прочитати параграф 39, дати відповіді на запитання ст 218 (з 1 по 6)

28.04 Тема: Світовий ринок товарів і послуг

Завдання Прочитати параграф 40, позначте на контурній карті краіни, які є провідними експортерами та імпортерами товарів у світі. Скористайтесь даними, наведеними в таблиці (ст. 220)

05.05. Тема: Туризм та його види. Туризм в Украіні

Завдання Прочитати параграф 41, дати письмово відповідь на запитання які на вашу думку проблеми перешкоджають розвитку туризму в украіні, та як іх подолати.

08.05. Тема: Міжнародний туризм

Завдання Прочитати параграф 42. Особливо популярними сьогодні є освітні тури до літніх мовних шкіл або таборів із метою вивчення іноземних мов в автентичному мовному середовищі. Складіть перелік краін, які можуть бути вам корисними для вивчення певноі мови.

12.05. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

Завдання Прочитати параграф 43, підготуйте повідомлення про один із технополісів світу.

15.05. Тема Фінансові послуги

Завдання Прочитати параграф 44, дізнайтеся, які фінансові установи є у нашому районі. Які види фінансових послуг вони надають?

19.05 Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Завдання Прочитати параграф 45, дати письмову відповідь на запитання, які чинники сприяють динамічному зростанню сфери ІТ-послуг в Украіні, а які перешкоджають?

22.05 Тема: Глобальні проблеми людства. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема

Завдання Прочитати параграф 46, спрогнозуйте на що може очікувати людство в майбутньому, якщо ставлення до навколишньоі природи в усіх краінах світу залишиться незмінним

26.05. Тема: Взаємозв’язок глобальних проблем. Роль світовоі громадськості та міжнародних організацій у іх розв’язуванні. Сталий розвиток

Завдання Прочитати параграф 48, за допомогою мережі інтернет дізнатись про діяльність ”Римського клубу”

29.05 Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

Завдання будуть роздані особисто

Кiлькiсть переглядiв: 271

Коментарi