16.03. УМР№3. Власне закінчення творів «Катерина» і «Наймичка» (письмово). Завдання. У робочому зошиті створити власне закінчення творів «Катерина» і «Наймичка»

17.03. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі («У нашім раї на землі…»). Наскрізний ліризм творів Т.Шевченка про жіночу долю. Завдання. 1. Прочитати ліричний вірш «У нашім раї на землі...» (с.230-231). 2. Прочитати літературно-критичний матеріал до вірша «У нашім раї на землі...» (с.231-232)

30.03. Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Риси автобіографізму в образі ліричного героя («Доля»). Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі («Росли укупочці, зросли…»). Завдання. 1. Прочитати вірші «Доля» та «Росли укупочці, зросли…» і короткий огляд цих творів (с.239-241). 2. Опрацювати рубрику «Теорія літератури» (с.241-242). 3. Вивчити напам’ять поезію «Доля».

31.03. Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаїя. Глава 35»). Художня інтерпретація творів із Книги Псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка. Біблійні реалії в текстах творів. Завдання. Прочитати літературно-критичний матеріал, рубрику «Теорія літератури» (псалми), переспів Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35» та огляд цього твору (с.243-247)

06.04. Світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Т.Шевченка. Ушанування пам’яті поета в Україні й за кордоном. Завдання. Прочитати та стисло законспектувати розділ «Світова велич українського поета» (с.249)

07.04. Урок позакласного читання №3. Т.Шевченко. «Щоденник». Завдання. 1. Ознайомитися із відомостями про «Щоденник» Т.Шевченка, прочитати уривки із «Щоденника» за посиланням: wym-1586238496234 2. Стисло законспектувати відомості про «Щоденник».

13.04. Контрольна робота №5. Творчість Т.Шевченка (твір). Завдання. Написати твір за творчістю Т.Шевченка на одну із тем:

1.Т.Шевченко – геній українського народу.

2. «І перед нею помолюсь, мов перед образом святим…» (образ жінки у творах Т.Шевченка).

3.Героїчне минуле українського народу у творах Т.Шевченка.

Контрольний твір пишемо на окремому аркуші. Обсяг твору – 2-2,5 сторінки.

14.04. П.Куліш. «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтична основа світогляду. Громадська та культурницька робота П.Куліша на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Завдання. Прочитайте життєпис П.Куліша та стисло законспектуйте основні відомості про письменника (с.250-253)

21.04. "Чорна рада" - перший україномовний історичний роман-хроніка. Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Завдання. Опрацювати рубрику "Теорія літератури" (с.253-254), виписати визначення. Прочитати рубрики "Історія написання та видання, жанр роману" та "Джерела й історична основа твору" (с.288-289). Прочитати І-ІІІ розділи роману "Чорна рада" (с.254-265)

27.04. Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов´язку. Символи роману. Завдання. Прочитати ІV-ХІ розділи роману «Чорна рада» (с.266-275). Прочитати рубрику «Тематика, основна ідея, конфлікт, композиція, сюжет роману» (с.289-290)

28.04. Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Іванця Брюховецького. Фольклорно-етнографічний матеріал у творі. Завдання. 1.Прочитати ХІІ-ХVІІІ розділи роману «Чорна рада» (с.275-288). 2.Виконайте 7 завдання (с.290-291)

04.05. Марко Вовчок. Життя і творча діяльність. «Народні оповідання». Продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». Завдання. 1.Опрацювати життєпис Марка Вовчка (с.293-295). 2.Виписати у робочі зошити визначення «реалізм» (с.312). 3.Прочитати повість «Інститутка» (с.295-302)

05.05. Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини. Образи персонажів – людей із народу та панночки. Авторська позиція у творі. Завдання. 1.Дочитати повість «Інститутка» (с.302-308). 2.Опрацювати літературно-критичний матеріал до повісті (с.308-311)

12.05. УМР №4. Характеристика образів (на вибір). Завдання. На основі рубрики «Характеристика персонажів» (с.309-310) стисло письмово охарактеризувати одного з героїв твору «Інститутка» (на вибір)

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 18 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української літератури

учня/учениці 9 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Герой якого твору вирішив продовжити власне життя у водах морських?

А) Сирота (М.Петренко «Небо»);

Б) Нелюб (Є.Гребінка «Українська мелодія»);

В) Рибалка (П.Гулак-Артемовський «Рибалка»).

2. Сини Тараса Бульби (М.Гоголь «Тарас Бульба») навчалися:

а) у Київській академії;

б) у Острозькій академії;

в) за кордоном.

3. Яким чином Андрій (М.Гоголь «Тарас Бульба») потрапив до полячки, що опинилася в обложеному місті?

а) через підземний хід;

б) підкупив охорону;

в) здався у полон.

4. Укажіть, як здобули гроші для викупу Т. Г. Шевченка з кріпацтва:

а) організували благодійну виставку картин;

б) продали збірки творів Є. Гребінки;

в) розіграли в лотерею картину К. Брюллова.

5. Незламність, титанізм у поемі Т.Шевченка "Кавказ" символізує образ:

А) Бога;

Б) орла;

В) Прометея.

6. У рядках "Ми не лукавили з тобою, / Ми просто йшли; у нас нема / Зерна неправди за собою..." Т.Шевченко звертається до:

А) долі;

Б) матері;

В) Катерини.

7. На думку Т. Шевченка, чорнобривий Івась-сирота був позбав­лений (поема «Катерина»):

А) можливості навчатися;

Б) радості;

В) долі.

8. Т.Шевченко, характеризуючи наймита («Гайдамаки»), зазначив, що герой хоч і сирота, але:

а) розумний;

б) кмітливий і винахідливий;

в) багатий.

9. Про що розповідається у романі П.Куліша «Чорна рада»?

А) про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1663 р.;

Б) про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1857 р.;

В) про обрання гетьманом Б.Хмельницького у 1663 р..

10. Шрам (П.Куліш «Чорна рада») одночасно був попом і:

А) полковником;

Б) вчителем;

В) лікарем.

11. Визначте тему повісті «Інститутка» Марка Вовчка:

А) зображення солдатських буднів;

Б) розповідь про життя інтелігенції;

В) зображення життя кріпаків.

12. Хто каже про себе у творі «Інститутка»: «Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя біди не знала, а я зроду така вдалась…»?

А) Панночка;

Б) Устина;

В) стара пані.

18.05. Урок виразного читання №2. Виразне читання уривка з повісті Марка Вовчка «Інститутка». Завдання. 1.Виразно прочитати вголос прозовий уривок із повісті Марка Вовчка «Інститутка», який вам найбільше сподобався. 2.Скласти і записати два запитання до повісті.

19.05. Контрольна робота №6. П.Куліш, Марко Вовчок (тестові завдання)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Історичний роман – це:

А) роман, у якому відтворюється історична епоха на прикладі конкретних людських долях і подіях;

Б) такий прозовий твір, у якому розкрива­ється послідовна історія певних суспільних або родинних подій за тривалий проміжок часу;

В) вид епічної літератури, для якого характерні значний обсяг і складність будови, широке зображення подій і докладне розкриття життєвих доль людей чи однієї людини упродовж тривалого часу.

2. Про що розповідається у романі П.Куліша «Чорна рада»?

А) про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1663 р.;

Б) про «Чорну раду», що відбулася під Ніжином у 1857 р.;

В) про обрання гетьманом Б.Хмельницького у 1663 р..

3. Герой твору П. Куліша «Чорна рада», який так розуміє сенс козацького життя: «А в нас над усе честь і слава, військова справа, щоб і сама себе на сміх не давала і ворога під ноги топтала»:

А) Я. Сомко;

Б) П. Шраменко;

В) К. Тур.

4. Хутір у романі «Чорна рада» – символ:

А) запорозької вольниці та козацького лицарства;

Б) українського життя;

В) незнищенності українців.

5. Символом протистояння сил державотворення і руїнництва у романі «Чорна рада» є:

А) Яким Сомко;

Б) Петро Шраменко;

В) Чоловік Божий.

6. Шрам одночасно був попом і:

А) полковником;

Б) вчителем;

В) лікарем.

7. Літературний напрям, який характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ – це:

А) реалізм;

Б) роман;

В) імпресіонізм.

8. Вкажіть справжнє прізвище Марка Вовчка:

А) М.Вілінська;

Б) О.Білозерська;

В) О.Косач.

9. Хто є автором «Народних оповідань», де майстерно поєднано реалістичне зображення дійсності з елементами сентимента­лізму й романтизму:

А) Т. Шевченко;

Б) Марко Вовчок;

В) П. Куліш.

10. Визначте тему повісті «Інститутка» Марка Вовчка:

А) зображення солдатських буднів;

Б) розповідь про життя інтелігенції;

В) зображення життя кріпаків.

11. Образна система в повісті «Інститутка» умовно поділяється на дві групи:

А) кріпосники та кріпаки;

Б) кріпаки та інтелігенція;

В) солдати та кріпосники.

12. Хто каже про себе у творі «Інститутка»: «Люди дивуються, що я весела: надійсь, горя біди не знала, а я зроду така вдалась…»?

А) Панночка;

Б) Устина;

В) стара пані.

25.05. Урок позакласного читання №4. Марко Вовчок. Оповідання «Козачка» зі збірки «Народні оповідання». Завдання. Прочитати оповідання «Козачка» за посиланням: wym-1590241292792

26.05. Урок літератури рідного краю №2. Поетичне слово Світлани Барабаш. Підсумковий урок. Завдання. Прочитати біографію та поезії С.Барабаш за посиланням: wym-1590241303795

Список рекомендованої літератури для читання влітку за курсом «Українська література» для 10-го класу

1. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім´я».

2. Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».

4. Михайло Коцюбинський. «Intermezzo», «Тіні забутих предків».

5. Ольга Кобилянська. «Земля».

6. Василь Стефаник. «Камінний хрест».

7. Володимир Винниченко. «Момент».

Кiлькiсть переглядiв: 563

Коментарi