13.03. УМР№15. Контрольний твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі з використанням безсполучникових речень. Завдання. Виконати синтаксичний розбір безсполучникових речень із власного твору

16.03. Контрольна робота №3. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Безсполучникове речення (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Укажіть правильне твердження:

А) Складнопідрядним реченням з кількома підрядними частинами називають складне речення, у складі якого є одна головна й одна підрядна частина;

Б) Складнопідрядним реченням з кількома підрядними частинами називають складне речення, у складі якого є одна головна й дві або більше підрядних частин;

В) Складнопідрядним реченням з кількома підрядними частинами називають складне речення, частини якого поєднані тільки за допомогою інтонації.

2. Установіть вид підрядності речення Навіть коли підхопили пісню всі разом, було чути дзвінкий голос Сашка, що чайкою злітав над хвилею інших голосів (В.Нестайко):

А) неоднорідна підрядність;

Б) однорідна підрядність;

В) послідовна підрядність.

3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

А) Орбіту літа дописав листок і ліг на стежку, що прямує в осінь (М.Боровко);

Б) Дикі гуси зчиняють таке верескливе гелготання, що, почувши його, довго не можеш витіснити із серця смутку (Із журналу;

В) Коли до тебе прилечу засяє все навкруг, як після теплого дощу в росі важкій зелений луг (Д.Павличко).

4. Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

А) Докласти треба руки мозолясті, щоб красувався вбогий переліг, нечувано багатим урожаєм (М.Рильский);

Б) Коли до річки Орелі ще траплялись де-не-де села, то за річкою вже був голий степ (П.Панч);

В) Я воскрес, щоб з вами жити під шаленством весняних злив (В.Симоненко).

5. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами поділяють на такі види:

А) з однорідною та неоднорідною підрядністю;

Б) з однорідною та послідовною підрядністю;

В) з однорідною, неоднорідною та послідовною підрядністю.

6. Безсполучниковим складним реченням називається речення, частини якого поєднані:

А) сполучниками сурядності.

Б) сполучниками підрядності.

В) інтонацією, розділовими знаками.

7. Знайдіть БСР із смисловими відношеннями одночасності (розділові знаки пропущено):

А) Винесли тіло цариці люд заступив йому путь (Леся Українка).

Б) Поблискують черешеньки в листі зеленім черешеньки ваблять очі діточкам маленьким (Леся Українка)

В) З того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу (М.Стельмах).

8. Двокрапку треба поставити між частинами речення (окремі розділові знаки пропущено:

А) Трапиться слово зрадливе геть його, сину, гони! (Б.Олійник)

Б) А ще таку я вирізьблю картину зі всіх дворів збігається рідня (Л.Костенко).

В) Небо було синіше од моря море було синіше од неба (М.Коцюбинський).

9. Речення Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють (Т.Шевченко) треба читати з інтонацією:

А) переліку;

Б) зіставлення;

В) пояснення.

10. Безсполучникове складне речення утвориться, якщо до частини Сонце сідає за гору… додати фрагмент:

А) і весняні ниви прощаються з ним.

Б) прощаючись з весняними нивами.

В) весняні ниви зустрічають вечір.

11. Безсполучниковим складним є речення:

А) Здається, сьогодні зі мною щасливий усенький світ! (О.Довгоп´ят)

Б) Вона піснями виспівала душу, вона пісні ці залишає нам (Л.Костенко).

В) Вітька спрагло зазирав у темні дівочі очі, мов у пречисту криницю (В.Чемерис).

12. Укажіть БСР, в якому правильно поставлено розділові знаки:

А) Вона була при зброї: у руках був заступ гострий, в кишені куля (Леся Українка).

Б) Колись давно в далекій стороні була війна страшна і незвичайна те лихо звалось – білою війною (Леся Українка).

В) Землю вкриває, асфальт і бетон, небо затягується димами і ревом моторів, і кудись шалено летить життя (Є.Сверстюк).

20.03. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Завдання. Опрацювати §29. Виконати впр.360 (3 речення)

30.03. Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Завдання. Опрацювати §31. Виконати впр.381 (3 речення)

03.04. УМР№16. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку). Завдання. 1. Прочитати текст «Зевс Олімпійський», с.244-246. 2. Знайти частини, у яких розповідається про історію Олімпійських ігор та спорудження й долю статуї Зевса. 3. Скласти план цих частин та переказати письмово у робочому зошиті

06.04. УМР№17. Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв’язку). Завдання. 1. Виписати з тексту «Зевс Олімпійський» (с.244-246) два складні речення з різними видами зв’язку. 2. Виконати письмово синтаксичний розбір цих речень (зразок на с.177)

10.04. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку. Завдання. Опрацювати §30. Виконати впр.374 (3 речення)

13.04. Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку. Завдання. Повторити §30. Виконати впр.377 (2 речення)

17.04. Узагальнення вивченого з теми «Складні речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку». Завдання. Повторити §29-31. Виконати впр. 400 (І, ІІ, ІІІ завдання; 1 і 2 речення)

24.04. УМР №18. Усний твір-роздум «Як відшукати свій шлях у житті». Завдання. 1.Повторити будову твору-роздуму (впр.502). 2.Скласти план твору-роздуму «Як відшукати свій шлях у житті» (письмово). 3.Скласти твір-роздум (усно)

27.04. Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац. Завдання. Опрацювати §33-34. Виконати впр.416 (І та ІІ завдання; 1 уривок)

04.05. УМР №19. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Види й засоби міжфразового зв´язку. Завдання. 1.Опрацювати §35 та тему 14 (с.246-247). 2.Прочитати текст «Історія письма» (впр.521), скласти і записати тези прочитаного, користуючись поданою після тексту пам´яткою

08.05. Контрольний диктант №2. Завдання. Спишіть текст. На місці нижніх рисок ( _ ) вставте пропущені букви. Зніміть скісну риску ( / ), записавши слово разом, окремо чи через дефіс.

Тополя

При в’їзді в с_ло росте тополя-трепета. Росте на горбку, і її, в_соку, стару, огрядну, видно з/дал_ку. Здаєт_ся, що с_ло починаєт_ся не тільки за цією тополею, а саме з неї, тополі. Наче вийшла вона за крайні хати, за городи й садки, щоб пр_вітати кожного, хто добивається з дал_кої чи близ_кої дороги. Стоїть, оч_кує в/день і в/ночі, оч_кує в не/году й хвищу, аби привітно прош_лестіти з_леним листям.

Яка багата, яка загадкова душа в неї! Особливо на/в_сні, коли покриваєт_ся міріадами молодих листочків, коли кожен із них говорить на свій лад. Разом вони виповідають бе_межну й не/скінчен_у таємницю, якою д_рево не/втомлюєт_ся ділитися з усім світом. Таємниця жила в тополиній душі, і ніколи її не/убувало, не/меншало, хоч про неї також на різні голоси щ_бетали птахи в гі_лі, щ_бетали в будь/яку пору року (За Є. Гуцалом).

15.05. УМР №20. Конспект науково-навчального тексту. Завдання. Опрацювати тему 15 (с.248-249). Скласти конспект тексту «Трипільська культура» (впр.523) письмово у робочих зошитах

Підсумкову контрольну роботу за ІІ семестр виконуємо на окремому аркуші. Дату не пишемо. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь. Завдання необхідно виконати до 22 травня

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

з української мови

учня/учениці 9 класу

Іванівської ЗШ І-ІІ ступенів КЗ «Глинське НВО»

Прізвище та ім’я

1. Укажіть складне речення:

А) Сім’я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. (Т.Шевченко)

Б) Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє. (Леся Українка)

В) Тужливо подивившись у небо, лелека від криниці повертається назад. (Є.Гуцало)

2. Безсполучниковим складним реченням називається речення, частини якого поєднані:

А) сполучниками сурядності.

Б) сполучниками підрядності.

В) інтонацією, розділовими знаками.

3. Знайдіть БСР із смисловими відношеннями одночасності (розділові знаки пропущено):

А) Винесли тіло цариці люд заступив йому путь (Леся Українка).

Б) Поблискують черешеньки в листі зеленім черешеньки ваблять очі діточкам маленьким (Леся Українка)

В) З того вечора я часто приходив до дядька Себастіяна, і, коли він мав час, ми разом читали якусь книгу (М.Стельмах).

4. Укажіть БСР, в якому правильно поставлено розділові знаки:

А) Вона була при зброї: у руках був заступ гострий, а в кишені куля (Леся Українка).

Б) Колись давно в далекій стороні була війна страшна і незвичайна те лихо звалось – білою війною (Леся Українка).

В) Землю вкриває, асфальт і бетон, небо затягується димами і ревом моторів, і кудись шалено летить життя (Є.Сверстюк).

5. У якому реченні поєднано безсполучниковий і сурядний зв’язки?

А) За вікном шумить дощ, і великий світ, населений людьми, поспішає крізь негоду, землетруси, пожежі (Б.Костюк);

Б) А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимий смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипки (М.Стельмах);

В) Східний небокрай червоно горів, неначе хтось далеко на обрії запалив велике кострище (І.Цюпа).

6. Складним із безсполучниковим, сурядним і підрядним зв’язком є речення:

А) А малі хлопці йшли з рукавицею, в якій повно зерна: пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху (Р.Кобальчинська).

Б) Мати, що якраз готувала сніданок, мимоволі задивилась на ранкове світило: нічого кращого в світі немає за схід сонця! (О.Гончар)

В) Вишку стало розхитувати, і була загроза, що впаде і хату Чабанисі розвалить (О.Гончар).

7. Чотири частини має складне речення:

А) У темряві подеколи траплялись ягоди, вони проходили мимо дивною сповільненою ходою, і їм здавалося, що вони ступали по дні великої прозорої річки (Є.Гуцало).

Б) Букет півоній, які мати несла в руці, поширював п’янкий запах – власне, в руках її наче вигойдувався букет тонких пахощів ( Є.Гуцало).

В) І хоч зараз гудки вже відмінено, проте Віруньці й досі вони часом озиваються в душі (О.Гончар).

8. Знайдіть правильну схему зазначеного речення, розставивши розділові знаки. Ось день проминув зник і вечір погожий ніч криє і місто і табір ворожий (Леся Українка).

А) [], [], [], [].

Б) [], [], [].

В) [], [].

9. Завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об’єднаних між собою за змістом та синтаксично, і служить для вираження зв’язних думок, називається:

А) текстом;

Б) словом;

В) реченням.

10. Те, про що йдеться в тексті, його зміст – це:

А) мета тексту;

Б) тема тексту;

В) абзац.

11. Що можна виділити в тексті з погляду актуального членування?

А) підмет і присудок;

Б) вступ, головну частину, закінчення;

В) відоме й нове.

12. Послідовний зв’язок між реченнями відбувається тоді, коли:

А) відомим наступного речення є нове попереднього;

Б) у наступному реченні відбувається невідома дія;

В) порушено логічний зв’язок між реченнями.

18.05. Контрольна робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв´язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Яке з поданих речень складне з різними видами зв´язку?

А) Про юність золоту, що одцвіла зорею, лишились старості лиш спогади одні;

Б) Осінній вітру крок, і хмари над землею, і пада жовтий лист в вечірньому огні (В.Сосюра);

В) Коли почую твій співучий голос і легкий сміх навколо забринить, мені здається: серед поля колос гойдається і пташка десь дзвенить (П.Филипович).

2. У якому реченні поєднано безсполучниковий і сурядний зв´язки?

А) За вікном шумить дощ, і великий світ, населений людьми, поспішає крізь негоду, землетруси, пожежі (Б.Костюк);

Б) А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимий смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипки (М.Стельмах);

В) Східний небокрай червоно горів, неначе хтось далеко на обрії запалив велике кострище (І.Цюпа).

3. Виділіть речення із сурядним і підрядним зв´язками:

А) Весну, либонь, зачарували, а тепер вона чекає й не може дочекатися на слово, яке відразу ж випустить її на волю;

Б) Добре знати зимою, що знов навесні ти побачиш обличчя трав, які повмирали під саваном білих снігів (Є.Гуцало);

В) Історії народів учать нас, що та держава велична, в якій велична мала людина (О.Довженко).

4. Складним із безсполучниковим, сурядним і підрядним зв´язком є речення:

А) А малі хлопці йшли з рукавицею, в якій повно зерна: пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху (Р.Кобальчинська).

Б) За коліями, супроти депо, біля колодязя під дашком стояла черга з цеберками і коромислами, і той, хто тяг воду, довго крутив корбу: колодязь був глибокий (Гр.Тютюнник).

В) Вишку стало розхитувати, і була загроза, що впаде і хату Чабанисі розвалить (О.Гончар).

5. Визначте складне речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв´язком:

А) Я так захопився літніми принадами, що перестав співати й забув навіть, що стою у церкві (Б.Антоненко-Давидович).

Б) Мати, що якраз готувала сніданок, мимоволі задивилась на ранкове світило: нічого кращого в світі немає за схід сонця! (О.Гончар)

В) Пам´ять наша – глибокий чарівний колодязь, на дні якого затонуло синє небо (Є.Гуцало).

6. Складним із безсполучниковим і підрядним зв´язком є речення:

А) Ягорове подвір´я порожнє, щітка в глині стирчить, ніким не торкана, і душу хлопцеві опікає смуток якоїсь гіркої втрати (О.Гончар).

Б) Протягом усієї минулої зими я відчував: щось має статись у цьому світі, щось неминуче станеться (Є.Гуцало).

В) В´юниться стежка поміж очеретами, іде Єлька туди, куди сама стежка веде (О.Гончар).

7. Чотири частини має складне речення:

А) В темряві подеколи траплялись ягоди, вони проходили мимо дивною сповільненою ходою, і їм здавалося, що вони ступали по дні великої прозорої річки (Є.Гуцало).

Б) Букет півоній, які мати несла в руці, поширював п´янкий запах – власне, в руках її наче вигойдувався букет тонких пахощів ( Є.Гуцало).

В) І хоч зараз гудки вже відмінено, проте Віруньці й досі вони часом озиваються в душі (О.Гончар).

8. Завершене висловлювання, яке складається з кількох речень, об´єднаних між собою за змістом та синтаксично, і служить для вираження зв´язних думок, називається:

А) текстом;

Б) словом;

В) реченням.

9. Вкажіть правильне визначення:

А) Мікротема – це частина загальної теми;

Б) Мікротема – це частина абзацу;

В) Мікротема – це підсумок усього сказаного.

10. Те, про що йдеться в тексті, його зміст – це:

А) мета тексту;

Б) тема тексту;

В) абзац.

11. Що можна виділити в тексті з погляду актуального членування?

А) підмет і присудок;

Б) вступ, головну частину, закінчення;

В) відоме й нове.

12. Послідовний зв´язок між реченнями відбувається тоді, коли:

А) відомим наступного речення є нове попереднього;

Б) у наступному реченні відбувається невідома дія;

В) порушено логічний зв´язок між реченнями.

22.05. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні). Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки (повторення). Завдання. §36. Виконати впр.443 (4 речення)

25.05. Мовні аспекти вивчення речення (граматична основа, види речень). Орфографія. Завдання. §36-37. Виконати впр.468 (тестові завдання)

29.05. Пунктуація. Підсумковий урок. Завдання. §38. Виконати впр.481 (тестові завдання)

Кiлькiсть переглядiв: 927

Коментарi