13.04. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Завдання. Опрацювати §55, с.162-163. Виконати впр.438 (І та ІІ завдання)

14.04. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Завдання. Опрацювати §55, с.162-163. Виконати впр.439 (І завдання, 1 та 2 речення)

15.04. Контрольний письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму, що містить однорідні члени речення. Завдання. Опрацювати §56. Виконати впр.448 (І-ІІ завдання – усно; ІІІ-ІV завдання – письмово). Контрольний письмовий докладний переказ тексту виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, назву тексту, власний план та текст власного переказу

16.04. Звертання (повторення). Завдання. 1. Опрацювати §57. 2. Переглянути відео "Розділові знаки при звертаннях": https://www.youtube.com/watch?v=qJk99mEDWgk

3. Виконати впр.451 (2 речення)

27.04. УМР №19. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів. Завдання. 1.Опрацювати §59, с.172. 2.Прочитати зразок листа (впр.468). 3.Виконати впр.469.

28.04. УМР №20. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці). Завдання. 1.Опрацювати §62, с.179 (розглянути зразок оформлення адреси на конверті). 2.Виконати впр.485

29.04. Контрольна робота №7. Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Укажіть речення, у якому є однорідні члени.

А. Вірний приятель – то найбільший скарб.

Б. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть.

В. Горобина і ялинка росли поруч.

2. Укажіть речення, у якому при однорідних членах є узагальнювальне слово (розділові знаки пропущено).

А. Густий запах гречок і сухої стерні повівав з поля.

Б. У наших лісах ростуть хвойні дерева ялини сосни кедри смереки тис тощо.

В. Все навкруги було повите світанковою сутінню.

3. Укажіть речення, у якому є звертання.

А. Вертоліт, вертоліт вирушає в політ.

Б. І ти, білолиций, по синьому небу вийдеш погулять.

В. Бережи честь змолоду.

4. Укажіть речення, у якому є поширене звертання.

А. Україно! Ти для мене диво!

Б. Чом ти, березо, така журлива?

В. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте!

5. Укажіть речення, у якому є вставне слово або сполучення слів.

А. І ось, нарешті, вершина.

Б. Душа моя, неначе диво-чаша, любов’ю переповнена ущерб.

В. Тече вода в синє море, та не витікає.

6. Укажіть речення, у якому вставне слово означає джерело повідомлення.

А. Кажуть, морозами його тут витискає з землі.

Б. То, може, нарікань на долю вже доволі?

В. Сподобавсь, видимо, козак дівчині.

7. Вкажіть рядок, у якому правильно перераховані ознаки однорідних членів речення.

А. Однакові члени речення; однакові питання, на які відповідають; пов’язані з одним словом.

Б. Однакові члени речення; однакові питання, на які відповідають.

В. Однакові питання, на які відповідають; завжди є підметом; пов’язані з одним словом.

8. Якими розділовими знаками виділяються на письмі вставні слова?

А. Знаком оклику.

Б. Комами.

В. Комою та тире.

9. Яким членом речення виступає звертання?

А. Не є членом речення.

Б. Присудком.

В. Другорядними членами речення.

10. Кому треба поставити перед виділеним сполучником у реченні:

А. Любив дід гарну бесіду й добре слово.

Б. Роман прислухається і до пісні і до народження чогось нового.

В. На вечірньому небі потьмяніли й щезли сріблясті зірки.

11. Укажіть речення, в якому неправильно вжито розділові знаки:

А. На моє щастя, серед тих речей траплялися й старовинні рушники.

Б. Напевне, всім доводилося спостерігати за красою ранкового неба.

В. На щастя краса не щезла з лиця нашої планети.

12. Укажіть правильне твердження:

А. Звертання - це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються.

Б. Між однорідними членами речення ставимо кому, тире, двокрапку, крапку з комою.

В. Вставні слова та словосполучення є членами речення, до них можна поставити питання.

30.04. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв´язком. Завдання. 1. Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=R6o5A4N0zTE

2. Опрацювати §60. Виконати впр.474 (І завдання; 1-2 речення)

05.05. Кома між частинами складного речення. Завдання. 1. Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=dV0z1JRyU7Q

2. Опрацювати §61. Виконати впр.479 (1-3 речення)

06.05. Кома між частинами складного речення. Завдання. 1. Повторити §61. Виконати впр.482 (1-3 речення)

07.05. Контрольний письмовий твір-роздум на тему, пов´язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі.

Роздум складаємо з трьох частин. У першій висловлюємо основну думку (тезу), яку потрібно довести. У другій частині наводимо докази на підтвердження тези. У третій висловлюємо висновок. Тезу та докази можемо поєднати словами тому що, через те що. Висновок можемо починати словами таким чином, отже.

Завдання. Скласти та записати твір-роздум у художньому стилі на одну із тем: «Чому людина має бути чемною» або «Чому потрібно захищати слабших» (обсяг твору 0,5 – 1 сторінка). Контрольний письмовий твір-роздум пишемо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, назву твору та власний твір

Кiлькiсть переглядiв: 102

Коментарi