12.04. Контрольна робота №7. Числівник (тестування)

Контрольну роботу виконуємо на окремому аркуші. Записуємо назву роботи, номер завдання, варіант відповіді та відповідь

1. Повнозначна частина мови, яка означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі, називається:

А) іменником

Б) прикметником

В) числівником

2. Числівники за значенням поділяються на:

А) якісні, відносні й присвійні

Б) кількісні й порядкові

В) прості й складні

3. За будовою числівники поділяються на:

А) прості, складні й складені

Б) якісні, відносні й присвійні

В) кількісні, збірні й дробові

4. На які питання відповідають числівники:

А) скільки? котрий?

Б) чия? чиє?

В) який? яка? які?

5. Числівниками є всі слова рядка:

А) одна третя, двійка, потроїти, шість

Б) третій, кільканадцять, п´ятеро, двадцять шість

В) тридцять п´ять, тисяча, одниця, удвоє

6. За будовою складеними є всі числівники рядка:

А) двісті, обоє, сімсот двадцять один

Б) сімдесят, шестеро, сорок вісім

В) двадцять чотири, сто тридцять шостий, тисяча п´ятдесят вісім

7. Кількісними є всі числівники рядка:

А) сто, четверо, шість десятих

Б) одинадцять, п´ятнадцять, мільйонний

В) сорок, тисяча дев´ятсот, шість

8. Що означають порядкові числівники?

А) дію предмета

Б) кількість предметів

В) порядок предмета при лічбі

9. У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку:

А) двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;

Б) одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох;

В) однієї, п’яти, шести, шістьох, семи.

10. Під час відмінювання змінюється лише друга частина в усіх кількісних числівниках рядка:

А) дев´ятнадцять, одинадцять, тридцять

Б) шістнадцять, п´ятсот, вісімсот

В) шістсот, сімсот, вісімсот

11. Пишуться з м´яким знаком усі числівники рядка:

А) двад..цяти, тр..ох, сім..надцятий

Б) сім..десяти, п´ят..ма, дев´ят..ома

В) шіст..омастами, чотир..охсот, міл..йон

12. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник:

А) Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми-дев´яти тисяч років тому.

Б) Через Канадський водоспад стікає дев´ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду.

В) З криком і вереском промчав тринадцятий у великому капелюсі.

14.04. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням. Завдання. 1. Опрацювати §59. 2. Переглянути відео "Розряди займенників за значенням": https://www.youtube.com/watch?v=Q31kOBwPbxU

3. Виконати впр.504 (І завдання, 1-3 речення)

16.04. УМР №22. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів. Завдання. 1.Опрацювати с.243-244 (структуру твору та пам'ятку "Етапи роботи над твором-роздумом"). 2.Написати у робочому зошиті твір на одну із тем: «Що я роблю для здійснення своєї мрії», «У чому полягає гідність людини», «Що важливіше – наполегливість чи скромність» (використовуючи займенники, що належать до різних розрядів). Обсяг твору: 1,0 - 1,5 сторінки.

26.04. Заперечні займенники. Завдання. 1. Опрацювати §62. 2. Виконати впр.531 (2, 3, 5 речення)

28.04. Неозначені займенники. Завдання. 1. Опрацювати §62. 2. Виконати впр.535 (1-4 речення)

30.04. Присвійні займенники. Завдання. 1. Переглянути презентацію: https://drive.google.com/file/d/1tXQGLaeINyByK09nRRJdQiDElQmB6I8P/view?usp=sharing

2. Опрацювати §63. Виконати впр.539 (І завдання, 1-3 речення)

05.05. Вказівні займенники. Завдання. 1. Переглянути презентацію: https://drive.google.com/file/d/1LsG1_AmpX4e3ubfBktH7sscoFoGxjwPA/view?usp=sharing

2. Опрацювати §64, с.207-208. Виконати впр.547 (1-3 речення)

07.05. Означальні займенники. Завдання. 1. Переглянути презентацію: https://drive.google.com/file/d/1eR1uRIA8a5kvsMt65O-ZaTm0No_cxgS6/view?usp=sharing

2. Опрацювати §64, с.209-210. Виконати впр.549 (1, 3 та 4 речення)

Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi