05.05.2021

Котрольна робота з і сторії України для 9 класу по темі "УКРАЇНА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ " відповідно до нової програми

(обрати можна один з варіантів)

Варіант 1

Контрольна робота №6

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Яка головна причина міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?

А)аграрне перенаселення; Б)політичні утиски; В)національно-релігійний гніт; Г)низький рівень промислового розвитку.

2.Зяким процесом пов’язані поняття «відруб», «хутір», «Сірий Клин», «Зелений Клин»?

А)селянською реформою 1861р.; Б)аграрною реформою Столипіна; В)селянськими виступами; Г) «ходіння в народ» народниками.

3.Яка течія в українському русі Галичини домінувала на початку ХХ ст. ?

А)народовська; Б)теократична; В)москвофільська; Г)радикальна.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Страйк – це…

2.Упізнай особу за описом.

Його брошура «Самостійна Україна» стала програмою Революційної української партії в перший період її діяльності. Був одним з організаторів створеної в 1901-1902 рр. Української народної партії.

3.Встановіть послідовність подій, вказавши роки цих подій.

· Створення першої «Просвіти» у Наддніпрянщині;

· Впровадження загального виборчого права в Автро-Угорській імперії;

· Створення товариства «Сокіл».

ІІІ рівень

Заповніть пропуски у тексті.

Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала …….., заснована у …..році. На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву ….. Єдиною політичною партією, що стояла на позиціях самостійності України була ……. , яку очолював ……

Назвіть не менше двох наслідків Столипінської аграрної реформи.

ІV рівень

Проаналізуйте результати діяльності українських парламентських громад у Державних думах.

Варіант 2

Контрольна робота №6

І рівень

Виберіть правильну відповідь

1.Хто був митрополитом Української греко-католицької церкви на початку ХХ ст.?

А)А.Шептицький; Б)І.Боберський; В)К. Трильовський; Г)Є. Петрушевич.

2.Позначте вплив кооперативного руху на становище багатьох селян Галичини:

А)зміцнив господарське становище; Б)не вплинув на господарське становище; В)послабив господарське становище; Г)привів до господарського краху.

3.Коли було засновано першу політичну партію в Наддніпрянщині?

А)1899р.; Б)1900р.; В)1903р.; Г)1904р.

ІІ рівень

1.Дайте визначення поняттю.

Ксенофобія – це…

2.Упізнай особу за описом.

Російський державний діяч, активний захисник самодержавного правління в Росії. Став ініціатором цілої низки реформ, ключової з яких була земельна, що забезпечила стрімкий економічний розвиток Російської імперії.

3.Встановіть послідовність подій, вказавши роки цих подій.

· Вихід першої україномовної газети у Наддніпрянщині;

· Створення першої політичної партії у Наддніпрянщині;

· Створення товариства «Пласт».

ІІІ рівень

Заповніть пропуски у тексті.

Єдиною політичною партією, що стояла на позиціях самостійності України була ……. , яку очолював …… На західноукраїнських землях перша політична партія з’явилась у ….. і мала назву ….. Першою політичною партією у Наддніпрянщині стала …….., заснована у …..році.

Назвіть не менше двох наслідків Столипінської аграрної реформи.

ІV рівень

Поясніть причини і наслідки посилення тиску російської влади на український національний рух у 1907–1914 рр.

Кiлькiсть переглядiв: 75

Коментарi